De klacht van Vredesactie richt zich op het gebrek aan gebalanceerde vertegenwoordiging van de Group of Personalities (GoP) en het gebrek aan vertegenwoordiging van het maatschappelijk middenveld. De GoP is de adviesraad die in 2015 werd samengesteld om strategisch advies te geven over het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid (CSDP).

Maar de GoP verleende ook gedetailleerd advies over de vorm, inhoud en grootte van het Europees Defensiefonds. Nu blijkt dat zeven van de zestien leden uit de GoP vertegenwoordigers van de wapenindustrie waren. Er was geen enkele vertegenwoordiger aanwezig van het middenveld of uit de academische wereld. 'In 2018 werd beslist over de eerste vijf projecten onder het proefprogramma Preparatory Action on Defence Reseach. Het zijn de bedrijven die in 2015-2016 advies gaven aan de Europese Commissie die nu de grote winnaars zijn van de fondsen.

Zes van de leden van de Group of Personalities nemen in drie van de vijf projecten deel. Dat creëert op zijn minst een perceptie van belangenvermenging', stelt Vredesactie. De transparantie is een tweede probleem van de GoP, want de Europese ombudsman riep de Europese Commissie hier eerder al over op het matje. Zo zijn er geen verslagen van de vergaderingen beschikbaar en is het onduidelijk hoe de leden van de GoP werden geselecteerd.

De klacht van Vredesactie richt zich op het gebrek aan gebalanceerde vertegenwoordiging van de Group of Personalities (GoP) en het gebrek aan vertegenwoordiging van het maatschappelijk middenveld. De GoP is de adviesraad die in 2015 werd samengesteld om strategisch advies te geven over het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid (CSDP). Maar de GoP verleende ook gedetailleerd advies over de vorm, inhoud en grootte van het Europees Defensiefonds. Nu blijkt dat zeven van de zestien leden uit de GoP vertegenwoordigers van de wapenindustrie waren. Er was geen enkele vertegenwoordiger aanwezig van het middenveld of uit de academische wereld. 'In 2018 werd beslist over de eerste vijf projecten onder het proefprogramma Preparatory Action on Defence Reseach. Het zijn de bedrijven die in 2015-2016 advies gaven aan de Europese Commissie die nu de grote winnaars zijn van de fondsen. Zes van de leden van de Group of Personalities nemen in drie van de vijf projecten deel. Dat creëert op zijn minst een perceptie van belangenvermenging', stelt Vredesactie. De transparantie is een tweede probleem van de GoP, want de Europese ombudsman riep de Europese Commissie hier eerder al over op het matje. Zo zijn er geen verslagen van de vergaderingen beschikbaar en is het onduidelijk hoe de leden van de GoP werden geselecteerd.