De voorzitter van de Europese Commissie wees in zijn toespraak op de terughoudendheid van de lidstaten om het huidige asielbeleid en met name de Dublin-procedure te hervormen. Die procedure legt de verantwoordelijkheid voor de afhandeling van de asielprocedure grotendeels bij het eerste land van aankomst in de Europese Unie, waardoor vooral Griekenland en Italië onevenredig worden belast.

We hebben door de migratiecrisis een bepaalde wrevel zien herleven waarvan we dachten dat die tot het verleden behoorde.

Jean-Claude Juncker, voorzitter Europese Commissie

'We worden geconfronteerd met een meervoudige politieke crisis en de solidariteit brokkelt af. We hebben door de migratiecrisis een bepaalde wrevel zien herleven waarvan we dachten dat die tot het verleden behoorde. Het is de voedingsbodem voor populisten en materialisten om de solidariteit onder druk te zetten en anderen te verwerpen', aldus Juncker.

De voorzitter van de Europese Commissie wees in zijn toespraak op de terughoudendheid van de lidstaten om het huidige asielbeleid en met name de Dublin-procedure te hervormen. Die procedure legt de verantwoordelijkheid voor de afhandeling van de asielprocedure grotendeels bij het eerste land van aankomst in de Europese Unie, waardoor vooral Griekenland en Italië onevenredig worden belast.'We worden geconfronteerd met een meervoudige politieke crisis en de solidariteit brokkelt af. We hebben door de migratiecrisis een bepaalde wrevel zien herleven waarvan we dachten dat die tot het verleden behoorde. Het is de voedingsbodem voor populisten en materialisten om de solidariteit onder druk te zetten en anderen te verwerpen', aldus Juncker.