'Vandaag begroeten we de terugkeer van quasi alle sancties van de Verenigde Naties tegen de Islamitische Republiek Iran', zo verklaarde minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo in een mededeling. Pompeo voegde toe dat de regering 'de komende dagen' sancties zal aankondigen tegen landen die de sancties niet zouden toepassen.

Mogelijk biedt president Donald Trump meer inzage in de Amerikaanse plannen wanneer hij volgende week de Algemene Vergadering van de VN toespreekt. Rusland, China en de Europese landen betwisten de Amerikaanse kijk op de zaken. 'Elke beslissing of maatregel die wordt genomen met de intentie om de sancties opnieuw in te voeren zal geen enkel juridisch gevolg hebben', stelden Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk in een gemeenschappelijke brief aan het voorzitterschap van de VN-Veiligheidsraad.

De nieuwe diplomatieke confrontatie tussen Washington en de rest van de wereld begon een maand geleden, toen de Amerikanen vergeefs probeerden een in oktober verstrijkend embargo op de levering van conventionele wapens aan Teheran te verlengen.

Washington activeerde dan maar een zogenaamde snapback-procedure in het nucleaire akkoord uit 2015. Die procedure kan ertoe leiden dat de sancties tegen Teheran binnen de maand heringevoerd kunnen worden indien Teheran zijn verplichtingen niet meer naleeft. De sancties waren opgeheven in ruil voor de toezegging van Iran dat het geen kernwapens zou ontwikkelen.

Het probleem is echter dat de Verenigde Staten twee jaar geleden unilateraal uit het internationale akkoord met Iran zijn gestapt. Vrijwel alle leden van de VN-Veiligheidsraad vinden dan ook dat Washington de procedure niet meer kan inroepen en dat de hele démarche zonder juridisch gevolg is.

'Vandaag begroeten we de terugkeer van quasi alle sancties van de Verenigde Naties tegen de Islamitische Republiek Iran', zo verklaarde minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo in een mededeling. Pompeo voegde toe dat de regering 'de komende dagen' sancties zal aankondigen tegen landen die de sancties niet zouden toepassen. Mogelijk biedt president Donald Trump meer inzage in de Amerikaanse plannen wanneer hij volgende week de Algemene Vergadering van de VN toespreekt. Rusland, China en de Europese landen betwisten de Amerikaanse kijk op de zaken. 'Elke beslissing of maatregel die wordt genomen met de intentie om de sancties opnieuw in te voeren zal geen enkel juridisch gevolg hebben', stelden Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk in een gemeenschappelijke brief aan het voorzitterschap van de VN-Veiligheidsraad. De nieuwe diplomatieke confrontatie tussen Washington en de rest van de wereld begon een maand geleden, toen de Amerikanen vergeefs probeerden een in oktober verstrijkend embargo op de levering van conventionele wapens aan Teheran te verlengen. Washington activeerde dan maar een zogenaamde snapback-procedure in het nucleaire akkoord uit 2015. Die procedure kan ertoe leiden dat de sancties tegen Teheran binnen de maand heringevoerd kunnen worden indien Teheran zijn verplichtingen niet meer naleeft. De sancties waren opgeheven in ruil voor de toezegging van Iran dat het geen kernwapens zou ontwikkelen. Het probleem is echter dat de Verenigde Staten twee jaar geleden unilateraal uit het internationale akkoord met Iran zijn gestapt. Vrijwel alle leden van de VN-Veiligheidsraad vinden dan ook dat Washington de procedure niet meer kan inroepen en dat de hele démarche zonder juridisch gevolg is.