'Het is duidelijk dat inwoners van Tigray nu te maken hebben met aanzienlijk toegenomen voedselonzekerheid als gevolg van het conflict, en dat de partijen in het conflict de toegang tot voedsel beperken', aldus ondersecretaris-generaal voor humanitaire zaken Mark Lowcock.

Een resolutie uit 2018 schrijft voor dat de VN de Veiligheidsraad moet waarschuwen wanneer een conflict in een regio of land tot hongersnood dreigt te leiden.

Meer dan zes maanden nadat de Ethiopische premier Abiy Ahmed een militaire operatie lanceerde die 'snel voorbij zou zijn', blijven de gevechten en de bijhorende ellende duren in Tigray, waar het spook van de hongersnood al maanden rondwaart. 'Er zijn dringend concrete maatregelen nodig om de vicieuze cirkel van gewapende conflicten, geweld en voedselonzekerheid te doorbreken', aldus Lowcock in zijn nota. 'Ik dring er bij de leden van de Veiligheidsraad en de andere lidstaten op aan alle mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat er een hongersnood uitbreekt'.

In Tigray, waar 'vernielingen en geweld tegen burgers tot op de dag van vandaag voortduren', 'kampt ten minste 20 procent van de bevolking nu met dringende voedselonzekerheid', zei hij. Volgens schattingen 'is meer dan 90 procent van de oogst verloren gegaan door plundering, brand of andere vernielingen, en 80 procent van de veestapel in de regio is geplunderd of geslacht', aldus Lowcock

'Het is duidelijk dat inwoners van Tigray nu te maken hebben met aanzienlijk toegenomen voedselonzekerheid als gevolg van het conflict, en dat de partijen in het conflict de toegang tot voedsel beperken', aldus ondersecretaris-generaal voor humanitaire zaken Mark Lowcock. Een resolutie uit 2018 schrijft voor dat de VN de Veiligheidsraad moet waarschuwen wanneer een conflict in een regio of land tot hongersnood dreigt te leiden. Meer dan zes maanden nadat de Ethiopische premier Abiy Ahmed een militaire operatie lanceerde die 'snel voorbij zou zijn', blijven de gevechten en de bijhorende ellende duren in Tigray, waar het spook van de hongersnood al maanden rondwaart. 'Er zijn dringend concrete maatregelen nodig om de vicieuze cirkel van gewapende conflicten, geweld en voedselonzekerheid te doorbreken', aldus Lowcock in zijn nota. 'Ik dring er bij de leden van de Veiligheidsraad en de andere lidstaten op aan alle mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat er een hongersnood uitbreekt'. In Tigray, waar 'vernielingen en geweld tegen burgers tot op de dag van vandaag voortduren', 'kampt ten minste 20 procent van de bevolking nu met dringende voedselonzekerheid', zei hij. Volgens schattingen 'is meer dan 90 procent van de oogst verloren gegaan door plundering, brand of andere vernielingen, en 80 procent van de veestapel in de regio is geplunderd of geslacht', aldus Lowcock