Die resolutie voorziet in de verderzetting van het leveren van grensoverschrijdende humanitaire hulp aan miljoenen Syrische burgers. Rusland heeft echter een drastische vermindering van de hulp opgelegd en gevreesd wordt dat de noodlijdende bevolking in het noordoosten van het land van de hulp wordt afgesneden.

Sinds 2014 kunnen de Verenigde Naties hulp sturen naar delen van Syrië die niet door president Bashar al-Assad gecontroleerd worden. Het gaat om hulp via vier grensovergangen in Jordanië, Irak en Turkije, die jaarlijks via een resolutie goedgekeurd wordt. Volgens de Verenigde Naties zijn zowat drie miljoen mensen van die hulp afhankelijk.

Dit jaar wilde Rusland echter enkel instemmen met twee Turkse posten, en dat voor slechts een half jaar. Om Rusland tegemoet te komen lieten Duitsland, Koeweit en ons land Jordanië vallen, en stelden ze twee Turkse en een Iraakse grensovergang voor. Die compromisresolutie botste in december in de VN-Veiligheidsraad niettemin op een veto van Rusland en China.

Belgisch-Duitse resolutie

Na meerdere toegevingen van de westerse landen werd vrijdag op de valreep dan toch een Belgisch-Duitse resolutie aangenomen. Elf landen stemden voor, vier landen - Rusland, China, de VS en het Verenigd Koninkrijk - onthielden zich.

De verlenging van de crossborderhulp aan Syrië geldt deze keer slechts voor zes maanden. Ook zal de hulp alleen via twee Turkse grensposten verlopen, net zoals Rusland dus had geëist.

België stelt zaterdag 'opgelucht' te zijn dat 'na veelvuldig en transparant overleg met de leden van de Veiligheidsraad en de buurlanden van Syrië op de valreep een compromis' is bereikt. 'Dit compromis maakt het mogelijk om de hulpverlening de komende zes maanden - helaas in beperkte vorm - voort te zetten in delen van Syrië waar de noden het meest acuut zijn', aldus minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin in een communiqué.

'België en Duitsland hadden gehoopt en ingezet op een ambitieuzer resultaat, gezien de zuiver humanitaire aard van deze resolutie, maar zonder resolutie dreigde de grensoverschrijdende humanitaire hulp aan de Syrische bevolking vanaf morgen volledig te worden afgesneden', luidt het. 'Het is voor ons land van cruciaal belang dat de humanitaire hulp ook het noordoosten van Syrië blijft bereiken. Het is nu aan de actoren ter plaatse om hiertoe hun verantwoordelijkheid te nemen.'

Die resolutie voorziet in de verderzetting van het leveren van grensoverschrijdende humanitaire hulp aan miljoenen Syrische burgers. Rusland heeft echter een drastische vermindering van de hulp opgelegd en gevreesd wordt dat de noodlijdende bevolking in het noordoosten van het land van de hulp wordt afgesneden.Sinds 2014 kunnen de Verenigde Naties hulp sturen naar delen van Syrië die niet door president Bashar al-Assad gecontroleerd worden. Het gaat om hulp via vier grensovergangen in Jordanië, Irak en Turkije, die jaarlijks via een resolutie goedgekeurd wordt. Volgens de Verenigde Naties zijn zowat drie miljoen mensen van die hulp afhankelijk. Dit jaar wilde Rusland echter enkel instemmen met twee Turkse posten, en dat voor slechts een half jaar. Om Rusland tegemoet te komen lieten Duitsland, Koeweit en ons land Jordanië vallen, en stelden ze twee Turkse en een Iraakse grensovergang voor. Die compromisresolutie botste in december in de VN-Veiligheidsraad niettemin op een veto van Rusland en China. Na meerdere toegevingen van de westerse landen werd vrijdag op de valreep dan toch een Belgisch-Duitse resolutie aangenomen. Elf landen stemden voor, vier landen - Rusland, China, de VS en het Verenigd Koninkrijk - onthielden zich. De verlenging van de crossborderhulp aan Syrië geldt deze keer slechts voor zes maanden. Ook zal de hulp alleen via twee Turkse grensposten verlopen, net zoals Rusland dus had geëist. België stelt zaterdag 'opgelucht' te zijn dat 'na veelvuldig en transparant overleg met de leden van de Veiligheidsraad en de buurlanden van Syrië op de valreep een compromis' is bereikt. 'Dit compromis maakt het mogelijk om de hulpverlening de komende zes maanden - helaas in beperkte vorm - voort te zetten in delen van Syrië waar de noden het meest acuut zijn', aldus minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin in een communiqué. 'België en Duitsland hadden gehoopt en ingezet op een ambitieuzer resultaat, gezien de zuiver humanitaire aard van deze resolutie, maar zonder resolutie dreigde de grensoverschrijdende humanitaire hulp aan de Syrische bevolking vanaf morgen volledig te worden afgesneden', luidt het. 'Het is voor ons land van cruciaal belang dat de humanitaire hulp ook het noordoosten van Syrië blijft bereiken. Het is nu aan de actoren ter plaatse om hiertoe hun verantwoordelijkheid te nemen.'