De tekst, die werd opgesteld door het Verenigd Koninkrijk, kreeg de steun van veertien van de vijftien landen in de raad. Rusland onthield zit als enige land.

Er werd al meer dan drie weken gediscussieerd over de resolutie. Dat toont aan hoe verdeeld de internationale gemeenschap is over de situatie in Libië, ondanks overeenkomst die werd bereikt op de Libië-top in Berlijn op 19 januari. De resolutie 'bevestigt de noodzaak van een duurzaam staakt-het-vuren in Libië, bij de eerste gelegenheid en zonder voorwaarden'.

In Libië heerst chaos sinds de dood van dictator Muammar Gadaffi in 2011. De machtige Libische krijgsheer Khalifa Haftar begon vorig jaar een offensief om hoofdstad Tripoli in handen te krijgen. Daar zetelt de regering die wordt erkend door de internationale gemeenschap. Sinds januari is een wankele wapenstilstand van kracht.

De strijdende partijen in Libië krijgen allebei steun van buitenlandse mogendheden. De internationale gemeenschap doet echter ook pogingen een einde te maken aan het slepende conflict. Op de top in Berlijn werd afgesproken dat een einde moet komen aan de buitenlandse inmenging in Libië.

De tekst, die werd opgesteld door het Verenigd Koninkrijk, kreeg de steun van veertien van de vijftien landen in de raad. Rusland onthield zit als enige land. Er werd al meer dan drie weken gediscussieerd over de resolutie. Dat toont aan hoe verdeeld de internationale gemeenschap is over de situatie in Libië, ondanks overeenkomst die werd bereikt op de Libië-top in Berlijn op 19 januari. De resolutie 'bevestigt de noodzaak van een duurzaam staakt-het-vuren in Libië, bij de eerste gelegenheid en zonder voorwaarden'. In Libië heerst chaos sinds de dood van dictator Muammar Gadaffi in 2011. De machtige Libische krijgsheer Khalifa Haftar begon vorig jaar een offensief om hoofdstad Tripoli in handen te krijgen. Daar zetelt de regering die wordt erkend door de internationale gemeenschap. Sinds januari is een wankele wapenstilstand van kracht. De strijdende partijen in Libië krijgen allebei steun van buitenlandse mogendheden. De internationale gemeenschap doet echter ook pogingen een einde te maken aan het slepende conflict. Op de top in Berlijn werd afgesproken dat een einde moet komen aan de buitenlandse inmenging in Libië.