VN: slechts een land op drie heeft onderwijsbeloftes uit 2000 ingelost

In Nigeria gaan 10,5 miljoen kinderen niet naar school, onder meer omdat scholen vernietigd of gesloten werden na aanvallen van Boko Haram © BELGA

In 2000 engageerden alle landen van de Verenigde Natie zich er onder meer toe tegen 2015 basisonderwijs te voorzien voor alle kinderen. Slechts een op drie landen hebben de toen gestelde doelen gerealiseerd, blijkt nu uit een Unesco-rapport.

Er is wereldwijd wel een enorme vooruitgang geboekt, zegt algemeen directeur van Unesco, Irina Bokova, die het rapport vandaag donderdag voorstelt.

Het aantal kinderen en adolescenten dat niet naar school gaat, is sinds 2000 met de helft verminderd. Maar er zijn ook andere cijfers: wereldwijd hebben 58 miljoen kinderen geen toegang tot onderwijs. Bijna 100 miljoen kinderen kunnen hun basisonderwijs niet afmaken. Een “teleurstellende” balans, aldus het Unesco-rapport.

Wat voorafging: in 2000 kwamen 146 landen op het Wereldonderwijsforum in Dakar overeen om het streefdoel Onderwijs voor Allen (EFA, Education for All) waar te maken tegen 2015. Ze stelden daarvoor zes doelstellingen op. Vijftien jaar later maakt Unesco een balans op. Momenteel is de helft (47 pct) van de landen geslaagd wat betreft de eerste doelstelling. Die wilde de zorg en het onderwijs voor jonge kinderen uitbreiden. Hoewel een vijfde van de landen nog niet ver staat, was in 2012 het aantal kinderen in de kleuterschool met twee derde toegenomen in vergelijking met 1999.

Toegankelijkheid

De tweede doelstelling was de toegankelijkheid van het onderwijs verbeteren en gratis en kwaliteitsvol onderwijs voor alle kinderen van lagereschoolleeftijd garanderen. 52 pct van de landen haalde die, 8 pct is heel dichtbij. Toch hebben in 2015 nog zo’n 100 miljoen kinderen hun basisonderwijs niet afgemaakt, zegt Unesco.

De derde doelstelling – de leer- en studiemogelijkheden voor jongeren en volwassenen aanzienlijk uitbreiden – werd gerealiseerd in 46 pct van de landen. Die slaagden er namelijk in om hun kinderen de eerste cyclus van het secundair onderwijs te laten afmaken.

Daartegenover staat dat slechts 25 pct het analfabetisme bij volwassenen naar beneden bracht, de vierde doelstelling. Meer nog: in Sub-Saharisch Afrika beschikt 50 pct van de vrouwen niet over basiscompetenties inzake lezen en schrijven.

Gelijke kansen voor vrouwen

Meer gelijkheid van onderwijskansen tussen de geslachten (doelstelling vijf) zal bereikt worden voor 69 pct van de landen voor het basisonderwijs (in het secundair is dat 48 pct).

Om alle kinderen onderwijs te kunnen bieden zijn er wereldwijd vier miljoen leerkrachten extra nodig. In een derde van de landen zijn er onderwijzers te kort. Dat zet een hypotheek op de realisatie van de laatste doelstelling, die “de kwaliteit van het onderwijs moet verbeteren”.

22 miljard dollar

“De wereld heeft een gigantische vooruitgang geboekt wat betreft onderwijs voor iedereen”, zegt algemeen directeur van Unesco Irina Bokova. “Hoewel de doelstellingen niet werden gehaald, zitten miljoenen kinderen meer op de schoolbanken. Maar de agenda is nog verre van afgewerkt. We moeten specifieke en goed onderbouwde strategieën opstellen voor de allerarmsten, vooral meisjes, en de kwaliteit van het onderwijs nog opdrijven.”

Om de doelstellingen tegen 2030 te halen moet er 22 miljard dollar extra geïnvesteerd worden, bijna 20 miljard euro.

België

Wat België betreft: het niveau van onderwijs gaat er sinds de jaren zeventig op vooruit. In 2009 had drie Belgen op de vijf een diploma secundair onderwijs. Een op de vier heeft een diploma hoger onderwijs. Mannen zijn door de band genomen gediplomeerder dan vrouwen en het onderwijsniveau ligt lager in Wallonië dan elders in het land.

België haalt globaal gezien de doelstellingen van EFA. Wat betreft basisonderwijs staat België in de top van het klassement, samen met de buurlanden en Ierland, Denemarken en Spanje.

(Belga/RR)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content