Eind 2014 zullen mogelijk ongeveer 4,1 miljoen Syriërs naar het buitenland zijn gevlucht. Momenteel zijn dat er 2,4 miljoen. Aan die voorspelling waagt de Verenigde Naties zich in een rapport over de Syrische crisis.

Van die ruim 4 miljoen zullen er 660.000 in vluchtelingenkampen vertoeven en zowat 3,44 miljoen zullen onderdak hebben bij particulieren. Voor volgend jaar zegt de VN over een budget van 4,2 miljard dollar te moeten beschikken om de Syrische vluchtelingen humanitair bij te staan. Voorts wordt nog eens 2,27 miljard dollar nodig geacht voor steun aan de naar schatting 6,1 miljoen ontheemden in Syrië.

Sinds de burgeroorlog in Syrië losbrak in 2011, nadat protesten tegen president Bashar Al-Assad door diens regime brutaal werden neergeslagen, is een enorme vluchtelingenstroom op gang gekomen.

Enorme druk op buurlanden

Niet enkel in Syrië zorgt dat voor enorme problemen, ook in buurlanden als Libanon, Jordanië, Irak en Turkije zorgt die toestroom voor spanningen. Om de omvang van die verhuizing te schetsen: in april 2013 behoorde het vluchtelingenkamp al-Zaatari in Mafraq in Jordanië tot de vijf grootste 'steden' van het land. In juli werd het aantal vluchtelingen op 140.000 geschat, waarmee het kamp de vierde grootste stad zou geworden zijn. Acurate schattingen zijn sinds april 2013 echter niet meer mogelijk, ten gevolge van de enorme instroom.

Ook in het kleine Libanon zorgt de vluchtelingenstroom voor spanningen. Hoofdstad Beiroet barst uit haar voegen, zo melden waarnemers. De komst van de Syrische vluchtelingen ontwricht de arbeids- en huizenmarkt, doordat de vluchtelingen uitgebuit worden, waardoor Libanezen hun werk verliezen. Huisjesmelkers profiteren van de nood van de vluchtelingen door de prijzen de hoogte in te jagen. Een fenomeen waar ook de Libanezen het slachtoffer van worden.

Kritiek op EU voor gebrek aan opvang

Er rees ondertussen kritiek van verschillende hulporganisatie som gebrekkige hulp van de internationale gemeenschap. Amnesty International kloeg in scherpe bewoordingen aan dat slechts 10 lidstaten van de EU noodopvang aanbieden, en dat aan slechts 12.000 Syrische vluchtelingen. (Belga)

Van die ruim 4 miljoen zullen er 660.000 in vluchtelingenkampen vertoeven en zowat 3,44 miljoen zullen onderdak hebben bij particulieren. Voor volgend jaar zegt de VN over een budget van 4,2 miljard dollar te moeten beschikken om de Syrische vluchtelingen humanitair bij te staan. Voorts wordt nog eens 2,27 miljard dollar nodig geacht voor steun aan de naar schatting 6,1 miljoen ontheemden in Syrië.Sinds de burgeroorlog in Syrië losbrak in 2011, nadat protesten tegen president Bashar Al-Assad door diens regime brutaal werden neergeslagen, is een enorme vluchtelingenstroom op gang gekomen. Niet enkel in Syrië zorgt dat voor enorme problemen, ook in buurlanden als Libanon, Jordanië, Irak en Turkije zorgt die toestroom voor spanningen. Om de omvang van die verhuizing te schetsen: in april 2013 behoorde het vluchtelingenkamp al-Zaatari in Mafraq in Jordanië tot de vijf grootste 'steden' van het land. In juli werd het aantal vluchtelingen op 140.000 geschat, waarmee het kamp de vierde grootste stad zou geworden zijn. Acurate schattingen zijn sinds april 2013 echter niet meer mogelijk, ten gevolge van de enorme instroom.Ook in het kleine Libanon zorgt de vluchtelingenstroom voor spanningen. Hoofdstad Beiroet barst uit haar voegen, zo melden waarnemers. De komst van de Syrische vluchtelingen ontwricht de arbeids- en huizenmarkt, doordat de vluchtelingen uitgebuit worden, waardoor Libanezen hun werk verliezen. Huisjesmelkers profiteren van de nood van de vluchtelingen door de prijzen de hoogte in te jagen. Een fenomeen waar ook de Libanezen het slachtoffer van worden. Er rees ondertussen kritiek van verschillende hulporganisatie som gebrekkige hulp van de internationale gemeenschap. Amnesty International kloeg in scherpe bewoordingen aan dat slechts 10 lidstaten van de EU noodopvang aanbieden, en dat aan slechts 12.000 Syrische vluchtelingen. (Belga)