Er stemden 181 van de 193 lidstaten voor het document. Enkel de VS, die nochtans mee hadden onderhandeld - en Hongarije stemden tegen, de overblijvende landen bleven weg of onthielden zich.

Het onder auspiciën van het Hoog VN-Commissariaat voor de Vluchtelingen geschreven pact moet vluchtelingen onder andere een betere toegang tot scholen, werk en gezondheidszorg verlenen. Net als het Migratiepact is het juridisch niet bindend, maar bindt het de staten politiek. Volgens de Noorse vluchtelingenhulp NRC hebben nationalisten, populisten en rechtse extremisten valse informatie over het Vluchtelingenpact verspreid. Het is echter een poging om mensen op de vlucht "geciviliseerder en met wat verstand te beschermen", twitterde secretaris-generaal Jan Egeland van de NRC.

Eind 2017 waren er volgens de VN wereldwijd 68,5 miljoen vluchtelingen, van wie ongeveer 40 miljoen in eigen land op de vlucht waren. Nog luidens de volkerenorganisatie leven de meeste vluchtelingen in Turkije, Pakistan, Oeganda en Libanon. Duitsland behoort tot de tien landen wereldwijd die het meeste aantal vluchtelingen opvangen.

Beide pacten zijn een voortvloeisel van een Verklaring van New York die in 2016 door alle 193 lidstaten is aangenomen. Bedoeling was hun positie om vluchtelingen en migranten te onthalen te verbeteren, en om de terugkeer van die mensen naar hun land van herkomst te vergemakkelijken.

Er stemden 181 van de 193 lidstaten voor het document. Enkel de VS, die nochtans mee hadden onderhandeld - en Hongarije stemden tegen, de overblijvende landen bleven weg of onthielden zich. Het onder auspiciën van het Hoog VN-Commissariaat voor de Vluchtelingen geschreven pact moet vluchtelingen onder andere een betere toegang tot scholen, werk en gezondheidszorg verlenen. Net als het Migratiepact is het juridisch niet bindend, maar bindt het de staten politiek. Volgens de Noorse vluchtelingenhulp NRC hebben nationalisten, populisten en rechtse extremisten valse informatie over het Vluchtelingenpact verspreid. Het is echter een poging om mensen op de vlucht "geciviliseerder en met wat verstand te beschermen", twitterde secretaris-generaal Jan Egeland van de NRC. Eind 2017 waren er volgens de VN wereldwijd 68,5 miljoen vluchtelingen, van wie ongeveer 40 miljoen in eigen land op de vlucht waren. Nog luidens de volkerenorganisatie leven de meeste vluchtelingen in Turkije, Pakistan, Oeganda en Libanon. Duitsland behoort tot de tien landen wereldwijd die het meeste aantal vluchtelingen opvangen. Beide pacten zijn een voortvloeisel van een Verklaring van New York die in 2016 door alle 193 lidstaten is aangenomen. Bedoeling was hun positie om vluchtelingen en migranten te onthalen te verbeteren, en om de terugkeer van die mensen naar hun land van herkomst te vergemakkelijken.