Vijf jaar geleden hadden van de 434.664 leerlingen in Vlaanderen er 166.476 te kampen met kansarmoede. In het schooljaar 2015-2016 beantwoordden al 170.399 van 434.603 leerlingen, of 39 procent, aan de criteria van de Vlaamse overheid.

In Antwerpen neemt de kansarmoede het meest toe. De kansarme jongeren zijn thuisloos, ontvangen een schooltoelage of hebben een moeder die lager opgeleid is.

De stijging is opmerkelijk, want vijf jaar geleden lag de economie nog in de touwen. Vandaag zien we dus, ondanks het aantrekken van de economie, een toename van de kansarmoede in het Vlaamse onderwijs.

"Scholen doen grote inspanningen, maar we slagen er als onderwijs niet altijd in om iedereen gelijke kansen te bieden", zegt Lieven Boeve, topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. "En dat heeft met migratie en geboortecijfers te maken, maar ook met het armoedebeleid."

Raymonda Verdyck, bestuurder van het Gemeenschapsonderwijs, meent dat Vlaanderen daarin geen grote vooruitgang boekt.

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) geeft aan dat er al veel maatregelen genomen zijn om kansarme leerlingen te helpen. Zo is het systeem van de studietoelagen vereenvoudigd en geautomatiseerd, waardoor het budget in drie jaar tijd met 23 miljoen euro tot 173 miljoen euro is gestegen. Verder wijst ze op de extra personeels- en werkingsmiddelen die scholen met kansarme leerlingen ontvangen.

Vijf jaar geleden hadden van de 434.664 leerlingen in Vlaanderen er 166.476 te kampen met kansarmoede. In het schooljaar 2015-2016 beantwoordden al 170.399 van 434.603 leerlingen, of 39 procent, aan de criteria van de Vlaamse overheid. In Antwerpen neemt de kansarmoede het meest toe. De kansarme jongeren zijn thuisloos, ontvangen een schooltoelage of hebben een moeder die lager opgeleid is. De stijging is opmerkelijk, want vijf jaar geleden lag de economie nog in de touwen. Vandaag zien we dus, ondanks het aantrekken van de economie, een toename van de kansarmoede in het Vlaamse onderwijs. "Scholen doen grote inspanningen, maar we slagen er als onderwijs niet altijd in om iedereen gelijke kansen te bieden", zegt Lieven Boeve, topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. "En dat heeft met migratie en geboortecijfers te maken, maar ook met het armoedebeleid." Raymonda Verdyck, bestuurder van het Gemeenschapsonderwijs, meent dat Vlaanderen daarin geen grote vooruitgang boekt. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) geeft aan dat er al veel maatregelen genomen zijn om kansarme leerlingen te helpen. Zo is het systeem van de studietoelagen vereenvoudigd en geautomatiseerd, waardoor het budget in drie jaar tijd met 23 miljoen euro tot 173 miljoen euro is gestegen. Verder wijst ze op de extra personeels- en werkingsmiddelen die scholen met kansarme leerlingen ontvangen.