Het geld gaat voornamelijk naar het lenigen van de meest dringende noden. Het Rode Kruis Vlaanderen spant zich momenteel volop in om veilig water, een voorlopig onderdak en de nodige basisgoederen te bezorgen aan mensen die hun volledige hebben en houden kwijt zijn.

De organisatie richt zich voornamelijk op de afgelegen rurale gemeenschappen die door overstromingen en landverschuivingen volledig afgesloten zijn en nog geen hulp hebben ontvangen.

Daarnaast wordt ingezet op 'klimaatgerelateerde rampenparaatheid' in de regio. Het Rode Kruis Vlaanderen voert momenteel een klimaatproject uit in het grensgebied tussen Malawi en Mozambique.

Dankzij een luik binnen dit programma, kon het Rode Kruis onmiddellijk middelen vrijmaken voor dringende hulp. Zo slaagde de organisatie erin 5.000 hulpgoederen ter plaatse te krijgen nog vóór de toegangswegen dagenlang afgesloten waren.

'De armste landen in het Zuiden worden getroffen door de klimaatverandering. Vlaanderen werkt daarom in functie van de burgerbevolking mee aan projecten in Malawi en Mozambique, die zich richten op duurzame, structurele oplossingen om de impact en negatieve gevolgen van de klimaatverandering te beperken', zei Bourgeois daarover.

'Met de 250.000 euro die we nu vrijmaken, kan de eerste noodzakelijke hulp geboden worden zoals water en onderdak. Ook op lange termijn blijven we inzetten op lokale versterking om het Zuiden het hoofd te helpen bieden aan dergelijke rampen ten gevolge van de opwarming van de aarde', aldus nog minister Van den Heuvel.

Het geld gaat voornamelijk naar het lenigen van de meest dringende noden. Het Rode Kruis Vlaanderen spant zich momenteel volop in om veilig water, een voorlopig onderdak en de nodige basisgoederen te bezorgen aan mensen die hun volledige hebben en houden kwijt zijn. De organisatie richt zich voornamelijk op de afgelegen rurale gemeenschappen die door overstromingen en landverschuivingen volledig afgesloten zijn en nog geen hulp hebben ontvangen. Daarnaast wordt ingezet op 'klimaatgerelateerde rampenparaatheid' in de regio. Het Rode Kruis Vlaanderen voert momenteel een klimaatproject uit in het grensgebied tussen Malawi en Mozambique. Dankzij een luik binnen dit programma, kon het Rode Kruis onmiddellijk middelen vrijmaken voor dringende hulp. Zo slaagde de organisatie erin 5.000 hulpgoederen ter plaatse te krijgen nog vóór de toegangswegen dagenlang afgesloten waren. 'De armste landen in het Zuiden worden getroffen door de klimaatverandering. Vlaanderen werkt daarom in functie van de burgerbevolking mee aan projecten in Malawi en Mozambique, die zich richten op duurzame, structurele oplossingen om de impact en negatieve gevolgen van de klimaatverandering te beperken', zei Bourgeois daarover. 'Met de 250.000 euro die we nu vrijmaken, kan de eerste noodzakelijke hulp geboden worden zoals water en onderdak. Ook op lange termijn blijven we inzetten op lokale versterking om het Zuiden het hoofd te helpen bieden aan dergelijke rampen ten gevolge van de opwarming van de aarde', aldus nog minister Van den Heuvel.