In deze video - die exact twee minuten duurt - wordt de volledige verkiezingscampagne die de voorbije maanden het nieuws heeft gedomineerd, samengevat.

In deze video - die exact twee minuten duurt - wordt de volledige verkiezingscampagne die de voorbije maanden het nieuws heeft gedomineerd, samengevat.