Het rapport van de Commissie voor Internationale Ontwikkeling van het Lagerhuis boog zich over het schandaal dat in februari werd veroorzaakt na onthullingen over seksueel misbruik door een aantal medewerkers van de Britse ngo Oxfam na de verwoestende aardbeving van 2010 in Haïti.

De onthullingen leidden tot een stroom van klachten over de sector. De commissie is van mening dat de omvang van het probleem onmogelijk te bepalen is, maar vermoedt dat de bekende gevallen slechts het topje van de ijsberg vormen. 'Er zijn gevallen van seksuele uitbuiting en misbruik gekend in vele organisaties, landen en instellingen. Ze hebben endemische proporties aangenomen, en dat al gedurende jaren', stelt de commissie.

'De hulpverlening aan mensen en gemeenschappen in een crisissituatie is ondermijnd door seksuele roofdieren, die misbruik maken van de verzwakte openbare instellingen'.

Cultuur van ontkenning

Volgens de parlementsleden doet de hulpverleningssector nauwelijks iets om het probleem op te lossen; de zelfregulering die tot stand werd gebracht, is ontoereikend. Ze bevelen een wereldwijd register met de namen van hulpverleners aan om misbruikers te beletten van de ene ngo naar de andere ngo over te stappen zodat ze hun gang kunnen blijven gaan. 'De humanitaire sector is zich al jaren bewust van de gevallen van seksuele uitbuiting en misbruik door haar eigen medewerkers, maar er worden geen structurele maatregelen van betekenis genomen om op de lange termijn iets te veranderen.'

Het rapport stelt een 'cultuur van ontkenning' aan de kaak bij zowel de ngo's als de Verenigde Naties. De 'zachte' reactie van de sector heeft geleid tot 'een algemene indruk van zelfgenoegzaamheid, die grenst aan medeplichtigheid', klinkt het.

De ngo's zijn meer bezig met het beschermen van hun 'reputatie' dan met het lot van de slachtoffers.

In oktober wordt in Groot-Brittannië een internationale conferentie gehouden om een gezamenlijke aanpak voor de hele sector uit te stippelen. Judith Brodie, die toezicht houdt op het Britse netwerk van ngo's voor internationale ontwikkeling, heeft in een communiqué verzekerd dat de hulporganisaties er hard aan werken om een eind te maken aan het seksueel misbruik en dat 'de verandering is begonnen'.

Het rapport van de Commissie voor Internationale Ontwikkeling van het Lagerhuis boog zich over het schandaal dat in februari werd veroorzaakt na onthullingen over seksueel misbruik door een aantal medewerkers van de Britse ngo Oxfam na de verwoestende aardbeving van 2010 in Haïti. De onthullingen leidden tot een stroom van klachten over de sector. De commissie is van mening dat de omvang van het probleem onmogelijk te bepalen is, maar vermoedt dat de bekende gevallen slechts het topje van de ijsberg vormen. 'Er zijn gevallen van seksuele uitbuiting en misbruik gekend in vele organisaties, landen en instellingen. Ze hebben endemische proporties aangenomen, en dat al gedurende jaren', stelt de commissie. 'De hulpverlening aan mensen en gemeenschappen in een crisissituatie is ondermijnd door seksuele roofdieren, die misbruik maken van de verzwakte openbare instellingen'. Volgens de parlementsleden doet de hulpverleningssector nauwelijks iets om het probleem op te lossen; de zelfregulering die tot stand werd gebracht, is ontoereikend. Ze bevelen een wereldwijd register met de namen van hulpverleners aan om misbruikers te beletten van de ene ngo naar de andere ngo over te stappen zodat ze hun gang kunnen blijven gaan. 'De humanitaire sector is zich al jaren bewust van de gevallen van seksuele uitbuiting en misbruik door haar eigen medewerkers, maar er worden geen structurele maatregelen van betekenis genomen om op de lange termijn iets te veranderen.' Het rapport stelt een 'cultuur van ontkenning' aan de kaak bij zowel de ngo's als de Verenigde Naties. De 'zachte' reactie van de sector heeft geleid tot 'een algemene indruk van zelfgenoegzaamheid, die grenst aan medeplichtigheid', klinkt het. De ngo's zijn meer bezig met het beschermen van hun 'reputatie' dan met het lot van de slachtoffers. In oktober wordt in Groot-Brittannië een internationale conferentie gehouden om een gezamenlijke aanpak voor de hele sector uit te stippelen. Judith Brodie, die toezicht houdt op het Britse netwerk van ngo's voor internationale ontwikkeling, heeft in een communiqué verzekerd dat de hulporganisaties er hard aan werken om een eind te maken aan het seksueel misbruik en dat 'de verandering is begonnen'.