Viviane Reding
Viviane Reding
EU-commissaris voor Justitie
Opinie

15/01/14 om 07:21 - Bijgewerkt om 07:21

Verkiezingen 2014: verander zelf de toekomst van Europa

2014 wordt het jaar waarin Europa een keuze maakt en de burgers kiezen in wat voor Europa zij willen leven.

Eind mei 2014 kunnen burgers in de hele Europese Unie deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. Deze verkiezingen worden de belangrijkste Europese verkiezingen tot op heden.

De kiezers kunnen zich uitspreken voor een socialer Europa, of een Europa dat zich meer richt op de liberalisering van de markt; voor een Europees Parlement dat ervoor kiest de grenzen van Europa open te stellen voor immigratie, of die net te sluiten; voor het recht van vrij verkeer van alle EU burgers of voor nieuwe regels tegen migratie ten gevolge van armoede; voor of tegen quota voor vrouwen in bestuurskamers; voor een harde houding jegens de V.S. met betrekking tot gegevensbescherming en genetisch gemodificeerde planten en levensmiddelen, of voor nadruk op de economische voordelen van vrijhandel.

Ik heb over elk punt mijn eigen mening, net zoals u ongetwijfeld. Zo hoort het ook. Bij verkiezingen gaat het erom iedereen een eigen keuze te laten maken, iedereen naar een eigen antwoord te laten zoeken.

We staan echter voor een uitdaging. Wanneer het over de Europese verkiezingen gaat, stellen de meeste mensen zich namelijk niet meteen de vraag voor wie zij gaan stemmen, maar óf zij gaan stemmen, of dat nut heeft.

De cijfers spreken voor zich. Slechts één op de drie Europeanen en 47% van de Belgen denken dat hun stem in de EU telt. Het resultaat: bij de laatste Europese verkiezingen in 2009 brachten minder dan de helft van de Europeanen hun stem uit.

Dit is niet logisch, want de verkiezingen voor het Europees Parlement zijn eigenlijk belangrijker dan nationale verkiezingen. Bij de Europese verkiezingen wordt namelijk de koers bepaald voor een heel continent.

We moeten de burgers duidelijk maken dat hun stem echt telt en dat hun keuze echt van belang is.

Op deze manier zullen we eurosceptici het beste van repliek kunnen dienen. We moeten burgers erop wijzen dat het geen zin heeft om uit protest voor linkse of rechtse eurosceptici te stemmen.

Delen

Verkiezingen 2014: verander zelf de toekomst van Europa

Viviane Reding

Op weg naar de Verenigde Staten van Europa, voor een sterk Europa

De Europese instellingen hebben in de laatste jaren nieuwe bevoegdheden gekregen om ervoor te zorgen dat we in de toekomst niet opnieuw te maken krijgen met een crisis zoals die welke we op dit moment langzaam te boven komen. In zekere zin heeft de aanpak van de crisis de democratie ingehaald. Het is nu tijd om orde op zaken te stellen.

Steeds meer beslissingen die een impact hebben op het leven van de burgers, worden rechtstreeks op Europees niveau genomen. De instellingen en de besluitvorming moeten daarom democratischer worden. Daarvoor zijn enkele belangrijke veranderingen nodig.

Aan die veranderingen moet echter een breed debat voorafgaan. De burgers moeten in dat debat centraal staan. Sinds eind vorig jaar organiseert de Europese Commissie daarom "burgerdialogen" in stadhuizen over heel Europa. Daarbij draait alles om het luisteren naar wat de mensen denken, op een neutrale manier, zonder lange politieke toespraken.

Tot dusver hebben meer dan 40 burgerdialogen plaatsgevonden, en er zullen er nog volgen in 2014. Deze dialogen vormen een gelegenheid om te debatteren over Europa, en niet alleen over nationale kwesties.

De verkiezingen voor het Europees Parlement zullen burgers nog een belangrijke kans geven om bij te dragen aan het debat over de toekomst van Europa. Deze keer moet het anders.

2014 wordt het jaar van de keuzes.

Ik ben nu al zeker van mijn keuze. Ik ga voor een sterk, verenigd en federaal Europa, waarin in een tijdperk van mondialisering de nationale identiteiten kunnen worden bewaard. 28 landen en stemmen moeten zich samen, als de Verenigde Staten van Europa, doen gelden op het internationale toneel. In dat Europa moet over economische hervormingen openlijk worden gedebatteerd in het rechtstreeks verkozen Europees Parlement. Het is niet de bedoeling dat beslissingen daarover door trojka's en financiële experts achter gesloten deuren worden genomen.

De veranderingen zullen tijd vragen, maar vaststaat dat we er zonder een duidelijke visie niet zullen komen. Campagne voeren tégen iets, en van Europa de zondebok maken voor nationale keuzes, is te gemakkelijk. Ik wil politici campagne zien voeren vóór iets. Daarom zal ik campagne voeren voor een sterk Europa dat in dienst staat van onze 507 miljoen burgers.

Voor 2014 hoop ik van harte dat meer dan 50% van de Europese burgers aan de verkiezingen zal deelnemen.

De toekomst hangt niet af van toeval, maar van keuzes. De burgers die hun stem uitbrengen, bepalen het resultaat van de verkiezingen. Een goed voornemen voor het nieuwe jaar: laat uw stem gelden. Maak een keuze.

Onze partners