Tijdens een debat over de toekomst van de Europese Unie (EU) in Londen zette liberaal fractievoorzitter Guy Verhofstadt zijn ideeën op een rijtje. 'Verdere hervormingen zijn noodzakelijk. Onmiddellijk na de verkiezingen moet er worden onderhandeld over nieuwe verdragen', klonk het.

"De manier waarop Europa vandaag bestuurd wordt, is deels gefaald. We moeten verder integreren willen we de actuele problemen, die we vandaag echt wel kennen, efficiënt aanpakken". Volgens Verhofstadt heeft Europa nood aan een nieuwe "fundamentele wet", die voor een sterkere cohesie binnen de EU kan zorgen.

Verdrag van Lissabon: Acht jaar onderhandeld

Of het allemaal zo snel kan gaan, valt te betwijfelen. Over het Verdrag van Lissabon, dat in 2009 in werking trad, hebben EU-politici acht jaar onderhandeld. "De moeilijkheden in de eurozone hebben ons gedwongen om nauwer samen te werken. Maar in de toekomst moeten we niet alleen op economisch vlak samenwerken, ook een hervorming van defensie moet dringend worden bekeken", aldus Verhofstadt.

Bij een verdragswijziging moeten alle 27, binnenkort 28, lidstaten unaniem akkoord gaan. Volgens professor Anand Menon van King's College Londen, is de Franse president François Hollande (PS) momenteel een van de meest onwillige om een referendum te organiseren rond Europese thema's. Zijn populariteit zit dan ook op een historisch dieptepunt, aldus BBC.

In Groot-Brittannië daarentegen, lijkt een referendum over de toekomst van Groot-Brittannië binnen de EU onvermijdelijk, stelt Menon.

EU-sceptici: 'Brusselse elite bepaalt'

EU-sceptici zien graten in het plan van Verhofstadt om meer referenda te organiseren. "De Brusselse elite gebruikt het enkel als middel om haar macht te legitimeren. Maar de beslissing staat vast, wat de uitkomst van zo'n referendum ook mag zijn. Verschillende verdragen werden al aangenomen, hoewel er in sommige landen 'Neen' werd gestemd."

"Meer dan ooit zullen de verkiezingen van 2014 eindelijk draaien om Europese thema's en zal het niet gaan om nationale kwesties zoals dat in het verleden al te vaak het geval was", besluit Verhofstadt. (AVE)