25/01/18 om 17:03 - Bijgewerkt om 17:28

Vergeten humanitaire crisis in Noord-Korea: 70 procent van de bevolking is afhankelijk van voedselhulp

Veel crisissituaties, zoals het massale voedingstekort in Noord-Korea, blijven onder de radar. Dat staat in een nieuw rapport van hulporganisatie CARE.

Vergeten humanitaire crisis in Noord-Korea: 70 procent van de bevolking is afhankelijk van voedselhulp

© Reuters

'We weten dat één foto ertoe kan leiden dat de aandacht van de wereld naar een kwestie gaat. Maar de mensen die genoemd worden in het rapport van CARE bevinden zich ver van camera's en microfoons', vertelt zegt Laurie Lee, interim secretaris-generaal van CARE.

'Over mensen die lijden in delen van de wereld die geen populaire toeristenbestemmingen zijn, horen we zelden iets. Omdat die lage prioriteit hebben als het gaat om de wereldwijde veiligheid of gewoon slecht te bereiken zijn', voegt Johanna Mitscherlich van CARE eraan toe.

Noord-Korea

Noord-Korea was het afgelopen jaar vooral in het nieuws vanwege de nucleaire spanningen. In het rapport Suffering in Silence staat echter dat media de humanitaire situatie in het land over het hoofd zien.

De Verenigde Naties (VN) schatten dat 18 miljoen Noord-Koreanen afhankelijk zijn van voedselhulp. Dat is 70 procent van de bevolking. Twee op de vijf Noord-Koreanen zou ondervoed zijn. Naast het politieke regime in het land, hebben ook frequente natuurrampen zoals langdurige droogte een negatieve invloed op de situatie.

In juli 2017 had Noord-Korea te maken met de ergste droogte sinds 2001, wat gevolgen had voor de voedselproductie en voedselzekerheid. Tot de meest kwetsbaren behoren vrouwen en kinderen. Naar schatting bijna een derde van alle zwangere en zogende vrouwen en meer dan 200.000 kinderen lijden onder ernstige acute ondervoeding.

Democratische Republiek Congo

Van de tien crises die het rapport eruit licht, zijn er zeven in Afrika. Een daarvan is de Democratische Republiek Congo (DRC), waar toenemend geweld heeft geleid tot een dramatische verslechtering van de humanitaire situatie. 'Daar zijn alle ingrediënten voor een humanitaire crisis aanwezig', zegt landdirecteur Pierre Bry van CARE. 'Als de internationale gemeenschap niet snel reageert, is het te laat.'

Meer dan vier miljoen Congolezen zijn ontheemd, twee miljoen daarvan ontvluchtten in 2017 hun huizen. Het conflict heeft geleid tot verwoesting van scholen, ziekenhuizen, waterinfrastructuur en boerderijen. Bijna negen miljoen mensen hebben humanitaire hulp nodig, een cijfer dat in 2018 naar verwachting zal stijgen tot 13 miljoen. Bijna twee miljoen kinderen zijn ernstig ondervoed, wat bijna 12 procent is van alle kinderen in de wereld die lijden onder acute ondervoeding.

Morele verantwoordelijkheid

Dat er weinig aandacht voor deze crises is, heeft niet alleen invloed op de publieke bewustwording, maar ook op het hulpgeld dat beschikbaar wordt gesteld voor de getroffenen, zegt Mitscherlich. Van de tien meest onderbelichte crises van het afgelopen jaar, staan er zes op de VN-lijst met meest ondergefinancierde crisissituaties.

Naar de Centraal-Afrikaanse Republiek ging slechts 39 procent van het benodigde geld, voor Noord-Korea was dat 31 procent. 'Als we het over vergeten crises hebben, hebben we het over vergeten mensen. Media, politici en organisaties zoals CARE hebben een sociale en morele verantwoordelijkheid om crises onder de aandacht te brengen die grotendeels onder de radar blijven', zegt Mitscherlich. Media zijn echter ook deels afhankelijk van hulporganisaties, overheden en andere partijen die hun werk mogelijk moeten maken. Eén van de aanbevelingen in het rapport is het trainen van mediaspecialisten bij ngo's, die de media en daarmee het publiek informatie kunnen geven over de situatie ter plaatse.

Onze partners