'De internationale gemeenschap moet zich verenigen om zich ervan te vergewissen dat Afghanistan nooit opnieuw gebruikt wordt als platform of als toevluchtsoord voor terroristische organisaties', verklaarde Guterres tijdens een spoedvergadering van de Veiligheidsraad. De secretaris-generaal riep de Veiligheidsraad en de internationale gemeenschap op om 'een front te maken, samen te werken, gezamenlijk te handelen, en alle middelen ter beschikking te gebruiken om de terroristische dreiging in Afghanistan weg te nemen en te garanderen dat er geen fundementele mensenrechten worden geschonden'.

Guterres riep eveneens 'de taliban en alle partijen op om het internationaal humanitair recht en de rechten en de vrijheden van alle mensen te eerbiedigen en te beschermen'. Humanitaire hulp moet mogelijk blijven en alle mensen die het land willen verlaten moeten dat kunnen doen, eiste Guterres. Hij zei dat hij bijzonder bezorgd was 'over meldingen van toenemende schendingen van de mensenrechten tegenover Afghaanse vrouwen en jonge meisjes'. 'Wij ontvangen angstaanjagende berichten over ernstige schendingen van de mensenrechten in het hele land', voegde de secretaris-generaal daaraan toe vanuit het VN-hoofdkwartier in New York.

'De volgende dagen zijn cruciaal'

'De volgende dagen zullen cruciaal zijn', zei hij. 'De wereld kijkt toe. We mogen en kunnen de bevolking van Afghanistan niet in de steek laten', klonk het, terwijl duizenden mensen in de luchthaven van Kaboel wanhopig proberen om het land te ontvluchten. Guterres riep de internationale gemeenschap op om Afghaanse vluchtelingen op te nemen en om uitwijzingen naar Afghanistan op te schorten.

Ook de Verenigde Naties hebben vestigingen en medewerkers op verschillende plekken in Afghanistan, die nu onder controle van de taliban staan. 'Ik kan tot mijn opluchting melden dat ons personeel en onze voorzieningen tot nu toe grotendeels gerespecteerd werden', zei Guterres. De verdere aanwezigheid van de Verenigde Naties in Afghanistan hangt af van de ontwikkelingen van de veiligheidssituatie.

De Veiligheidsraad zelf deed volgens de Qatarese nieuwszender al-Jazeera een oproep voor het via onderhandelingen vormen van een nieuwe regering die 'verenigd, inclusief en representatief is, met inbegrip van een volledige, gelijke en betekenisvolle deelname van vrouwen'. De Raad riep ook op om de vijandelijkheden en schendingen van de mensenrechten meteen te staken. Alle partijen moeten een 'onmiddellijke, veilige en ongehinderde humanitaire toegang mogelijk maken.' (Belga)

'De internationale gemeenschap moet zich verenigen om zich ervan te vergewissen dat Afghanistan nooit opnieuw gebruikt wordt als platform of als toevluchtsoord voor terroristische organisaties', verklaarde Guterres tijdens een spoedvergadering van de Veiligheidsraad. De secretaris-generaal riep de Veiligheidsraad en de internationale gemeenschap op om 'een front te maken, samen te werken, gezamenlijk te handelen, en alle middelen ter beschikking te gebruiken om de terroristische dreiging in Afghanistan weg te nemen en te garanderen dat er geen fundementele mensenrechten worden geschonden'. Guterres riep eveneens 'de taliban en alle partijen op om het internationaal humanitair recht en de rechten en de vrijheden van alle mensen te eerbiedigen en te beschermen'. Humanitaire hulp moet mogelijk blijven en alle mensen die het land willen verlaten moeten dat kunnen doen, eiste Guterres. Hij zei dat hij bijzonder bezorgd was 'over meldingen van toenemende schendingen van de mensenrechten tegenover Afghaanse vrouwen en jonge meisjes'. 'Wij ontvangen angstaanjagende berichten over ernstige schendingen van de mensenrechten in het hele land', voegde de secretaris-generaal daaraan toe vanuit het VN-hoofdkwartier in New York. 'De volgende dagen zullen cruciaal zijn', zei hij. 'De wereld kijkt toe. We mogen en kunnen de bevolking van Afghanistan niet in de steek laten', klonk het, terwijl duizenden mensen in de luchthaven van Kaboel wanhopig proberen om het land te ontvluchten. Guterres riep de internationale gemeenschap op om Afghaanse vluchtelingen op te nemen en om uitwijzingen naar Afghanistan op te schorten. Ook de Verenigde Naties hebben vestigingen en medewerkers op verschillende plekken in Afghanistan, die nu onder controle van de taliban staan. 'Ik kan tot mijn opluchting melden dat ons personeel en onze voorzieningen tot nu toe grotendeels gerespecteerd werden', zei Guterres. De verdere aanwezigheid van de Verenigde Naties in Afghanistan hangt af van de ontwikkelingen van de veiligheidssituatie. De Veiligheidsraad zelf deed volgens de Qatarese nieuwszender al-Jazeera een oproep voor het via onderhandelingen vormen van een nieuwe regering die 'verenigd, inclusief en representatief is, met inbegrip van een volledige, gelijke en betekenisvolle deelname van vrouwen'. De Raad riep ook op om de vijandelijkheden en schendingen van de mensenrechten meteen te staken. Alle partijen moeten een 'onmiddellijke, veilige en ongehinderde humanitaire toegang mogelijk maken.' (Belga)