Verenigde Naties waarschuwen: Inspanningen verviervoudigen om opwarming te beperken tot 1,5 graden

© Getty Images

De doelstellingen waartoe de landen zich tot nu toe geëngageerd hebben in de strijd tegen de klimaatopwarming zijn duidelijk onvoldoende en moeten zelfs verviervoudigd worden om een kans te hebben de stijging van de temperatuur te beperken tot 1,5 graden, zoals vastgelegd in het akkoord van Parijs. Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerd rapport van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP).

Momenteel zijn de beloofde inspanningen (nationaal bepaalde bijdrages of NDC’s in het jargon van de klimaatonderhandelingen) goed voor een reductie van de uitstoot ten opzichte van het huidige beleid met hoogstens 10 procent tegen 2030. Om de doelstelling van 1,5 graden te halen is echter een daling met 45 procent nodig tegen het eind van het decennium en een snelle voortzetting van die daling na 2030.

Volgens het dertiende ‘Emissions Gap Report’, het UNEP-verslag van 2022 over de kloof tussen de beloftes van de landen inzake de uitstoot van broeikasgassen en wat er echt nodig is om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen, zijn de tot dusver gedane (voorwaardelijke en onvoorwaardelijke) beloftes in het beste geval goed voor een gemiddelde stijging van de temperatuur met 2,4 graden Celsius tegen het einde van de eeuw. Bij ongewijzigd beleid zal de planeet zelfs opwarmen met 2,8 graden. Dat blijft ver verwijderd van de doelstelling van Parijs om de opwarming te beperken tot “ruim onder 2 graden” en zo mogelijk tot 1,5 graden.  

Hoewel het tijdens de VN-klimaattop COP26 aangenomen ‘Glasgow Climate Pact’ de partijen opriep om hun doelstellingen voor 2030 aan te scherpen, hebben weinig landen sinds noevember 2021 nieuwe toezeggingen gedaan. De huidige engagementen vertegenwoordigen slechts een vermindering van de uitstoot met 0,5 gigaton CO2-equivalent. Dat is ‘minder dan één procent van de verwachte wereldwijde emissies in 2030’, merkt UNEP op.

Elk jaar worden de negatieve gevolgen van de klimaatverandering heftiger en treffen ze honderden miljoenen mensen en toch toont het ‘Emissions Gap Report 2022’ aan dat staten talmen, waarschuwt UNEP enkele dagen voor de start van COP27, de klimaattop die van 6 tot 18 november plaatsvindt in het Egyptische Sharm-el-Sheikh. ‘Alleen een dringende systeemverandering kan een versnellende klimaatramp voorkomen’, klinkt het.

Het UNEP beklemtoont dat de overgang naar nuluitstoot in de energiesector, de industrie, het vervoer en de bouw bezig is, ‘maar veel sneller moet gaan’. Er moeten ook inspanningen geleverd worden om om voedselverspilling tegen te gaan, natuurlijke ecosystemen te beschermen, de landbouwproductie te verbeteren en de ketens voor de voedselvoorziening koolstof vrij te maken. Ten slotte dringt het UNEP er bij het financiële systeem op aan om de nodige veranderingen in alle sectoren mogelijk te maken.

Partner Content