De Verenigde Naties hebben een brief gestuurd aan alle regeringen die het migratiepact onderhandelen. Daarin wordt gewezen op het niet-bindende karakter van het document, officieel het 'Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration' geheten. Het migratiepact zou op 10 en 11 december worden aangenomen in Marrakesh, maar ligt in verschillende landen onder vuur. Onder meer Polen en Oostenrijk kunnen zich niet vinden in de tekst en in ons land is het pact een splijtzwam tussen N-VA enerzijds en CD&V, Open Vld en MR anderzijds.

Maria Fernanda Espinosa Garces, de voorzitter van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, heeft vrijdagavond een brief gestuurd naar alle regeringen die het document mee onderhandelen. 'Minder dan twee weken voor de conferentie in Marrakesh wil ik in herinnering brengen hoe ver we samen zijn geraakt', schrijft ze daarin. 'Het 'compact' is het resultaat van een proces van twee jaar tussen de lidstaten, dat begon met de Verklaring van New York, die als doel had de samenwerking rond internationale migratie te versterken. Het compact is het eerste wereldwijde kader rond internationale migratie, en erkent dat er een allesomvattende aanpak nodig is om de voordelen van migratie te optimaliseren en de risico's en uitdagingen voor mensen en gemeenschappen in landen van oorsprong, ontvangende landen en transitlanden aan te pakken.'

Verder wijst Garces op het niet-bindende karakter van het document. 'Het compact is niet wettelijk bindend en kan door de lidstaten worden gebruikt om hun eigen nationale migratiepolitiek uit te werken. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met alle lidstaten om migratie veilig, ordelijk en uniform te maken.'

De Verenigde Naties hebben een brief gestuurd aan alle regeringen die het migratiepact onderhandelen. Daarin wordt gewezen op het niet-bindende karakter van het document, officieel het 'Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration' geheten. Het migratiepact zou op 10 en 11 december worden aangenomen in Marrakesh, maar ligt in verschillende landen onder vuur. Onder meer Polen en Oostenrijk kunnen zich niet vinden in de tekst en in ons land is het pact een splijtzwam tussen N-VA enerzijds en CD&V, Open Vld en MR anderzijds.Maria Fernanda Espinosa Garces, de voorzitter van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, heeft vrijdagavond een brief gestuurd naar alle regeringen die het document mee onderhandelen. 'Minder dan twee weken voor de conferentie in Marrakesh wil ik in herinnering brengen hoe ver we samen zijn geraakt', schrijft ze daarin. 'Het 'compact' is het resultaat van een proces van twee jaar tussen de lidstaten, dat begon met de Verklaring van New York, die als doel had de samenwerking rond internationale migratie te versterken. Het compact is het eerste wereldwijde kader rond internationale migratie, en erkent dat er een allesomvattende aanpak nodig is om de voordelen van migratie te optimaliseren en de risico's en uitdagingen voor mensen en gemeenschappen in landen van oorsprong, ontvangende landen en transitlanden aan te pakken.'Verder wijst Garces op het niet-bindende karakter van het document. 'Het compact is niet wettelijk bindend en kan door de lidstaten worden gebruikt om hun eigen nationale migratiepolitiek uit te werken. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met alle lidstaten om migratie veilig, ordelijk en uniform te maken.'