'De Heilige Stoel herhaalt zijn standpunt dat een tweestatenoplossing voor twee volkeren de enige weg is om een volledige oplossing te bereiken voor dit eeuwenoude conflict', zo staat in de verklaring.

'De Heilige stoel steunt het recht van Israël in vrede en veiligheid te leven binnen de grenzen die door de internationale gemeenschap erkend zijn, en steunt hetzelfde recht voor het Palestijnse volk, dat erkend, nageleefd en uitgevoerd moet worden.'

EU

De Europese Unie heeft zichzelf eerder al gedistantieerd van de beslissing van de Amerikanen om hun standpunt te wijzigen over de Israëlische nederzettingen.

'Het standpunt van de Europese Unie over het Israëlische nederzettingenbeleid is duidelijk en blijft ongewijzigd', verklaarde vertegenwoordiger van het Europese buitenlandbeleid, Federica Mogherini maandagavond in Brussel. Ze voegde er aan toe dat de Israëlische nederzettingen in de ogen van Europa strijdig zijn met het internationaal recht en dat ze de kans op een tweestatenoplossing en een duurzame vrede in de regio ondermijnen.

Ook Syrië, Egypte en Jordanië hebben de verklaring van Washington veroordeeld.

Koerswijziging

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo kondigde maandag aan dat de Amerikaanse regering de Israëlische nederzettingen niet langer als strijdig met het internationaal recht beschouwd. Nederzettingen zijn woongemeenschappen die door Israël worden gebouwd op de Palestijnse gebieden die het sinds de Zesdaagse Oorlog van 1967 bezet. De Verenigde Naties en een groot deel van de internationale gemeenschap beschouwen ze wel als illegaal. Dit was vier decennia lang ook het standpunt van de Verenigde Staten.

Vorig jaar verhuisde de regering-Trump ook al de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem. Net als de standpuntwijziging over de nederzettingen was dit erg controversieel. Israël beschouwt Jeruzalem als zijn hoofdstad, maar een VN-resolutie voorziet dat Oost-Jeruzalem de hoofdstad zou worden van een ooit op te richten staat Palestina. De meeste landen hebben daarom hun Israëlische ambassade in Tel Aviv gevestigd om niet partijdig te zijn.

In maart erkende de Amerikaanse president Donald Trump formeel de Israëlische soevereiniteit over de Golanhoogten. Hiermee werd ingegaan tegen de internationale consensus over de kwestie en met decennia van Amerikaanse diplomatie in het Midden-Oosten. Israël had in 1967, tijdens de Zesdaagse Oorlog, het grootste deel van de Golanhoogten veroverd ten koste van Syrië. In 1981 annexeerde Israël het gebied, maar die annexatie wordt internationaal niet erkend. Volgens het internationaal recht gaat het om Syrisch gebied dat door Israël wordt bezet.

'De Heilige Stoel herhaalt zijn standpunt dat een tweestatenoplossing voor twee volkeren de enige weg is om een volledige oplossing te bereiken voor dit eeuwenoude conflict', zo staat in de verklaring. 'De Heilige stoel steunt het recht van Israël in vrede en veiligheid te leven binnen de grenzen die door de internationale gemeenschap erkend zijn, en steunt hetzelfde recht voor het Palestijnse volk, dat erkend, nageleefd en uitgevoerd moet worden.'EUDe Europese Unie heeft zichzelf eerder al gedistantieerd van de beslissing van de Amerikanen om hun standpunt te wijzigen over de Israëlische nederzettingen. 'Het standpunt van de Europese Unie over het Israëlische nederzettingenbeleid is duidelijk en blijft ongewijzigd', verklaarde vertegenwoordiger van het Europese buitenlandbeleid, Federica Mogherini maandagavond in Brussel. Ze voegde er aan toe dat de Israëlische nederzettingen in de ogen van Europa strijdig zijn met het internationaal recht en dat ze de kans op een tweestatenoplossing en een duurzame vrede in de regio ondermijnen.Ook Syrië, Egypte en Jordanië hebben de verklaring van Washington veroordeeld. KoerswijzigingDe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo kondigde maandag aan dat de Amerikaanse regering de Israëlische nederzettingen niet langer als strijdig met het internationaal recht beschouwd. Nederzettingen zijn woongemeenschappen die door Israël worden gebouwd op de Palestijnse gebieden die het sinds de Zesdaagse Oorlog van 1967 bezet. De Verenigde Naties en een groot deel van de internationale gemeenschap beschouwen ze wel als illegaal. Dit was vier decennia lang ook het standpunt van de Verenigde Staten. Vorig jaar verhuisde de regering-Trump ook al de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem. Net als de standpuntwijziging over de nederzettingen was dit erg controversieel. Israël beschouwt Jeruzalem als zijn hoofdstad, maar een VN-resolutie voorziet dat Oost-Jeruzalem de hoofdstad zou worden van een ooit op te richten staat Palestina. De meeste landen hebben daarom hun Israëlische ambassade in Tel Aviv gevestigd om niet partijdig te zijn. In maart erkende de Amerikaanse president Donald Trump formeel de Israëlische soevereiniteit over de Golanhoogten. Hiermee werd ingegaan tegen de internationale consensus over de kwestie en met decennia van Amerikaanse diplomatie in het Midden-Oosten. Israël had in 1967, tijdens de Zesdaagse Oorlog, het grootste deel van de Golanhoogten veroverd ten koste van Syrië. In 1981 annexeerde Israël het gebied, maar die annexatie wordt internationaal niet erkend. Volgens het internationaal recht gaat het om Syrisch gebied dat door Israël wordt bezet.