Zeker nu de economische gevolgen van de coronapandemie toenemen, is sociale bescherming cruciaal om gezinnen te beschermen, zegt de organisatie.

Uit het rapport 'Universal Child Benefits: Policy Issues and Options' blijkt dat slechts een op de tien landen een systeem hebben van universele tegemoetkoming, zoals de kinderbijslag. Zulke systemen kunnen nochtans leiden tot een pak minder armoede.

Unicef becijferde dat die in middeninkomenslanden tegen een kostprijs van slechts 1 procent van het BBP, zorgen voor een daling van 20 procent van de armoede onder de hele bevolking. Ook is het volgens Unicef bewezen dat universele kinderbijslag de achterstand vermindert, waardoor het algehele welzijn, de gezondheid, het onderwijs, de voedselzekerheid, de productiviteit en het vermogen van kinderen om bij te dragen aan hun samenlevingen en economieën wanneer ze volwassen zijn, verbetert.

'Investeren in kinderen verandert niet alleen hun leven, maar levert ook hoge opbrengsten op voor hun gemeenschappen en voor de samenleving als geheel', zegt Henrietta Fore, Unicef Executive Director. 'Nu meer dan ooit, aangezien de economische gevolgen van COVID-19 jarenlange vooruitgang op het gebied van armoedebestrijding dreigen terug te draaien, kunnen universele tegemoetkomingen een reddingsboei zijn. Ze kunnen kwetsbare gezinnen beschermen tegen toenemende armoede en ontbering, en ze kunnen landen redden van catastrofale maatschappelijke en economische gevolgen.'

Belangrijk nog is volgens Unicef dat dergelijke uitkeringsprogramma's niet leiden tot een vermindering van de deelname aan betaald werk onder de beroepsbevolking. 'Het rapport maakt duidelijk dat het uitbreiden van de dekking van kinder- en gezinsbijslagregelingen nationale prioriteit en internationale solidariteit bij de financiering vereist - vooral voor landen met lage inkomens die worstelen met grote bevolkingsgroepen en meer beperkte budgetten vanwege COVID-19', besluit Unicef.

Zeker nu de economische gevolgen van de coronapandemie toenemen, is sociale bescherming cruciaal om gezinnen te beschermen, zegt de organisatie. Uit het rapport 'Universal Child Benefits: Policy Issues and Options' blijkt dat slechts een op de tien landen een systeem hebben van universele tegemoetkoming, zoals de kinderbijslag. Zulke systemen kunnen nochtans leiden tot een pak minder armoede. Unicef becijferde dat die in middeninkomenslanden tegen een kostprijs van slechts 1 procent van het BBP, zorgen voor een daling van 20 procent van de armoede onder de hele bevolking. Ook is het volgens Unicef bewezen dat universele kinderbijslag de achterstand vermindert, waardoor het algehele welzijn, de gezondheid, het onderwijs, de voedselzekerheid, de productiviteit en het vermogen van kinderen om bij te dragen aan hun samenlevingen en economieën wanneer ze volwassen zijn, verbetert. 'Investeren in kinderen verandert niet alleen hun leven, maar levert ook hoge opbrengsten op voor hun gemeenschappen en voor de samenleving als geheel', zegt Henrietta Fore, Unicef Executive Director. 'Nu meer dan ooit, aangezien de economische gevolgen van COVID-19 jarenlange vooruitgang op het gebied van armoedebestrijding dreigen terug te draaien, kunnen universele tegemoetkomingen een reddingsboei zijn. Ze kunnen kwetsbare gezinnen beschermen tegen toenemende armoede en ontbering, en ze kunnen landen redden van catastrofale maatschappelijke en economische gevolgen.' Belangrijk nog is volgens Unicef dat dergelijke uitkeringsprogramma's niet leiden tot een vermindering van de deelname aan betaald werk onder de beroepsbevolking. 'Het rapport maakt duidelijk dat het uitbreiden van de dekking van kinder- en gezinsbijslagregelingen nationale prioriteit en internationale solidariteit bij de financiering vereist - vooral voor landen met lage inkomens die worstelen met grote bevolkingsgroepen en meer beperkte budgetten vanwege COVID-19', besluit Unicef.