.

339 parlementsleden stemden voor de hervorming. Dat zijn er negen meer dan de drievijfdemeerderheid die nodig was om de hervorming ter goedkeuring voor te leggen aan het volk tijdens een referendum. Dat referendum vindt waarschijnlijk in april plaats, maar er is nog geen datum vastgelegd.

In de 18 grondwettelijke amendementen die werden goedgekeurd is opgenomen dat de president, die momenteel enkel op papier het staatshoofd is, de leiding krijgt van het parlement. De veranderingen zouden de wetgevende macht kunnen verzwakken, omdat de president vandaag los moet staan van de partijpolitiek en zich moet beroepen op de legislatuur en de eerste minister om wetsvoorstellen in te dienen, wetten goed te keuren en de wet toe te passen. In de amendementen staat daarenboven dat de president slechts twee ambtstermijnen aan de macht mag blijven, maar ook dat het parlement in de tweede ambtstermijn nieuwe verkiezingen kan uitschrijven, waarbij de president nog eenmaal kandidaat kan zijn. Bovendien mag de president tot een partij behoren.

'Stabieler'

Verwacht wordt dat Erdogan na goedkeuring van de hervorming weer voorzitter van de regeringspartij AKP wordt - met navenante invloed op het parlement.

Als de grondwetswijziging door het volk wordt goedgekeurd, zouden op 3 november 2019 voor het eerst presidents- en parlementsverkiezingen samen gehouden worden. Om tot in 2035 aan de macht te blijven, moet Erdogan de verkiezingen van 2019 en 2024 winnen. Voor het einde van de legislatuur in 2029 zou het parlement dan voortijdige verkiezingen moeten uitschrijven, waarbij Erdogan opnieuw een meerderheid achter zich moet krijgen.

Volgens Erdogan en zijn aanhangers zal de grondwetswijziging leiden tot meer stabiliteit, terwijl zijn tegenstanders vrezen dat er te veel macht in handen komt van de president.

.339 parlementsleden stemden voor de hervorming. Dat zijn er negen meer dan de drievijfdemeerderheid die nodig was om de hervorming ter goedkeuring voor te leggen aan het volk tijdens een referendum. Dat referendum vindt waarschijnlijk in april plaats, maar er is nog geen datum vastgelegd. In de 18 grondwettelijke amendementen die werden goedgekeurd is opgenomen dat de president, die momenteel enkel op papier het staatshoofd is, de leiding krijgt van het parlement. De veranderingen zouden de wetgevende macht kunnen verzwakken, omdat de president vandaag los moet staan van de partijpolitiek en zich moet beroepen op de legislatuur en de eerste minister om wetsvoorstellen in te dienen, wetten goed te keuren en de wet toe te passen. In de amendementen staat daarenboven dat de president slechts twee ambtstermijnen aan de macht mag blijven, maar ook dat het parlement in de tweede ambtstermijn nieuwe verkiezingen kan uitschrijven, waarbij de president nog eenmaal kandidaat kan zijn. Bovendien mag de president tot een partij behoren. Verwacht wordt dat Erdogan na goedkeuring van de hervorming weer voorzitter van de regeringspartij AKP wordt - met navenante invloed op het parlement. Als de grondwetswijziging door het volk wordt goedgekeurd, zouden op 3 november 2019 voor het eerst presidents- en parlementsverkiezingen samen gehouden worden. Om tot in 2035 aan de macht te blijven, moet Erdogan de verkiezingen van 2019 en 2024 winnen. Voor het einde van de legislatuur in 2029 zou het parlement dan voortijdige verkiezingen moeten uitschrijven, waarbij Erdogan opnieuw een meerderheid achter zich moet krijgen. Volgens Erdogan en zijn aanhangers zal de grondwetswijziging leiden tot meer stabiliteit, terwijl zijn tegenstanders vrezen dat er te veel macht in handen komt van de president.