Trumps nieuwe hoofd van milieuagentschap is verwikkeld in processen tegen… milieuagentschap

Scott Pruitt (midden) in Trump Tower © REUTERS
Rudi Rotthier
Rudi Rotthier Knack-correspondent in de Verenigde Staten

Scott Pruitt wordt Donald Trumps hoofd voor het milieuagentschap EPA. De 48-jarige is een bekende bondgenoot van de fossiele industrie en is verwikkeld in een proces tegen het EPA om het ‘Schone Energie Plan’ aan te vechten, dat elektriciteitscentrales strengere normen oplegt.

Het hoofd van het EPA (Environmental Protection Agency) is de feitelijke minister van Milieu. De aanstelling van de 48-jarige Scott Pruitt werd bevestigd door het overgangsteam van Donald Trump. “Pruitt heeft een sterk conservatief palmares als openbaar aanklager en heeft aangetoond dat hij bekend is met de wetten en regels rond energie”, aldus een mededeling van dat team.

De Republikein Pruitt is momenteel Attorney-General (Procureur-Generaal, iets tussen procureur en minister van Justitie) van de staat Oklahoma. Hij staat bekend als een heftig tegenstander van de klimaatpolitiek van president Obama, die hij samen met Attorney-Generals van een serie Republikeinse staten voor rechtbanken aanvocht. Ze gingen daarover een alliantie aan met top-energieproducenten.

Samen vochten ze onder meer het ‘Clean Power Plan’ aan (Schone Energie Plan), waarmee de regering Obama de vervuiling door elektriciteitscentrales wou beteugelen, en later ook regels om methaanemissies in de olie- en gasindustrie te beperken. Los hiervan nam Pruitt ook deel aan processen tegen de regering Obama inzake bijvoorbeeld migratieregels.

De processen tegen de milieuregels zijn nog in behandeling en zullen volgens The New York Times wellicht uiteindelijk voor het Hooggerechtshof worden beslecht.

‘Klimaatdebat verre van beslecht’

Pruitt wordt beschouwd als een vriend van steenkool-, olie- en gasproducenten en zijn aanstelling wordt gezien als een overwinning voor deze industrietakken en een nederlaag voor de milieubeweging. Pruitts herverkiezingscampagne in 2013 werd volgens de Times ondersteund door de energiesector.

Wat klimaatsverandering betreft, heeft Pruitt eerder gesteld dat die kwestie “verre van beslecht is”.

In een gesprek met The Washington Post, dat in september plaatsvond, gaf Pruitt uitleg over zijn verzet tegen de milieupolitiek van Obama:

“Wat de staten zorgen baart is het proces, de procedures, de macht die het EPA uitoefent op een manier die volgens ons volkomen onverenigbaar is met zijn constitutionele en statutaire autoriteit”.

Hij vond, tijdens dat interview, dat het EPA niet zomaar regels kon opleggen of interpreteren, maar dat het parlement zich telkens moest uitspreken.

Zijn aversie van regels voor de industrie komt overeen met wat Donald Trump hierover tijdens zijn campagne vertelde. Volgens Trump was de regering Obama verwikkeld in een “oorlog tegen steenkool”.

De industrie reageerde positief op de aanstelling van Pruitt. Milieuorganisaties en Democraten waren er het hart van in.

‘Bondgenoot van Elke Vervuiler’

De Democratische senator Edward J. Markey liet weten dat Pruitt zal proberen om van EPA ‘Every Polluter’s Ally’ te maken, de Bondgenoot van Elke Vervuiler.

Fred Krupp, hoofd van het Environmental Defense Fund, verklaarde aan de Washington Post: “Scott Pruitt heeft de milieubescherming aangevochten die het EPA moet doorvoeren. Ons land heeft behoefte aan – en verdient – een EPA-bestuurder die geleid wordt door wetenschap, die de milieuwetten respecteert, en die waarde hecht aan de bescherming van de gezondheid en veiligheid van alle Amerikanen eerder dan aan de agenda’s van lobby’s en belangengroepen”.

Rhea Suh, voorzitter van de Natural Resources Defense Council, zegt in dezelfde krant dat “gedurende de afgelopen vijf jaar Pruitt zijn positie van topprocureur in Oklahoma gebruikt heeft om processen aan te spannen tegen het EPA in een reeks pogingen om Amerikanen de voordelen van een beperking van kwik, arseen en andere giftige stoffen in de lucht te ontnemen, om te beletten dat smog, die astma-aanvallen uitlokt, beperkt wordt, en om te beletten dat rivieren en groenzones beschermd worden”.

Partner Content