Het nieuws kwam er in etappes. Zaterdag meldde CNN dat de twee topadvocaten uit het eerste team er de brui aan gegeven hadden: Butch Bowers en Deborah Barbier. Enkele uren later bleek dat alle vijf leden van het team waren opgestapt, of, in de formulering van een zegsman van Trump, nooit deel hadden uitgemaakt van het team. De scheiding der wegen was er gekomen 'in onderlinge verstandhouding'.
...

Het nieuws kwam er in etappes. Zaterdag meldde CNN dat de twee topadvocaten uit het eerste team er de brui aan gegeven hadden: Butch Bowers en Deborah Barbier. Enkele uren later bleek dat alle vijf leden van het team waren opgestapt, of, in de formulering van een zegsman van Trump, nooit deel hadden uitgemaakt van het team. De scheiding der wegen was er gekomen 'in onderlinge verstandhouding'. Er was, in het woord dat The New York Times oppikte, geen 'magie' tussen de president en deze advocaten. Trump houdt van luidruchtige advocaten, aldus de krant, die in de media zijn onschuld uitschreeuwen. Butch Bowers, de hoofdadvocaat van het team, hield zich daarentegen gedeisd. Er was volgens enkele Amerikaanse media een belangrijker twistpunt. De president wou dat 'de gestolen verkiezing' een thema werd tijdens het proces. Die 'diefstal' zag Trump als een verklaring voor de woede van de massa. Het gaf hem ook de mogelijkheid om zijn eigen grieven over de kiesuitslag nog eens te berde te brengen, ook al zijn die intussen door ruim zestig rechtbanken afgewezen.De advocaten vonden dat een slecht idee, en wilden zich concentreren op twee andere punten, die volgens hen wél juridisch gewicht hebben: wat Trump had gezegd in zijn opzwepende toespraak voorafgaand aan de bestorming van het Capitool valt onder beschermde vrijemeningsuiting en kan dus geen aanleiding zijn voor een afzetting; en het druist in tegen de Grondwet om een gewezen president nog aan de impeachmentprocedure te onderwerpen, want hoe kan je iemand afzetten die niet langer in functie is? Dat laatste argument wordt al ondersteund door een overgrote meerderheid van Republikeinse senatoren, die vorige week met 45 tegen 5 de procedure als illegaal bestempelden. Om Trump te veroordelen moeten 17 van de 50 Republikeinen met de Democraten stemmen. De advocaten waren bang dat het argument van de diefstal (tegen alle bewijs in) enkele Republikeinen in het kamp van de Democraten zou duwen. Trump zou, onder aanstuwing van zijn vroegere campagneleider en adviseur Steve Bannon, aan wie hij gratie verleende, even overwogen hebben zijn eigen verdediging te verzorgen, maar dat idee gaf hij blijkbaar snel weer op. Of de nieuwe advocaten, Schoen en Castor, de 'gestolen verkiezing' wel zullen gebruiken tijdens het proces, is niet duidelijk. Daar is in elk geval geen sprake van in de mededeling die namens de gewezen president werd verspreid: 'Schoen heeft al gewerkt met de 45ste president en andere adviseurs om het proces voor te bereiden, en zowel Schoen als Castor zijn het erover eens dat de impeachment ongrondwettelijk is - zoals 45 senatoren vorige week hebben gestemd'. Castor en Schoen worden in de mededeling omschreven als 'hooggerespecteerde' advocaten.David Schoen stond in augustus 2019 op het punt om de wegens pedofilie veroordeelde miljardair Jeffrey Epstein te verdedigen, toen die in zijn cel om het leven kwam. Officieel werd dat overlijden als zelfmoord bestempeld. Schoen trok die versie in twijfel. Veel tijd krijgt de nieuwe ploeg niet. Het proces gaat van start op 8 februari.De impeachmentprocedure tegen Trump wegens 'aanzetten tot revolte' werd in gang gezet door een stemming in het Huis van Afgevaardigden op 13 januari, een week na de bestorming van het Capitool. De Senaat kan met tweederde van de stemmen Trump veroordelen. Donald Trump wordt de eerste president in de geschiedenis tegen wie twee keer een impeachmentprocedure loopt. De eerste keer, een jaar geleden, werd Trump machtsmisbruik en tegenwerking van het Congres ten laste gelegd. Hij had, vond een meerderheid in het Huis, onrechtmatige druk uitgeoefend op de president van Oekraïne om belastend materiaal over Joe Biden en diens zoon Hunter op te delven. Toen voegde slechts één Republikeinse senator zich bij de Democraten: Mitt Romney. Dit keer wordt meer Republikeinse steun verwacht, maar bijlange niet voldoende om tot een veroordeling te komen.