Het was geen goede dinsdag voor president Trump - afgemeten aan de irritatie in zijn tweets.
...

Het was geen goede dinsdag voor president Trump - afgemeten aan de irritatie in zijn tweets.Nadat hij vorige week het corona-noodpakket van 900 miljard dollar, dat door het parlement met grote meerderheid was goedgekeurd, had afgewezen als 'een schande', had hij het zondag toch met een handtekening bekrachtigd. Hij had, volgens een mededeling die het Witte Huis verspreidde, garanties gekregen dat het parlement over verhoogde steun zou stemmen, en hem ook op andere punten zou volgen. De machtigste man in de Senaat, Mitch McConnell, had het in zijn eigen mededeling helemaal niet over een stemming of andere toegevingen. Hij toonde zich verheugd dat de president het akkoord bekrachtigde dat met zijn eigen regering was onderhandeld.Wat volgde was niet van aard om aanhangers van de president gerust te stellen.Maandag verwierpen Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, samen met de Democraten, een veto van de president tegen de begroting van Defensie. Dat was niet onverwacht, maar het was wel voor het eerst dat een veto van de president ongedaan gemaakt dreigde te worden. Het Huis stemde wel met de vereiste tweederde meerderheid in met de verhoging van de eenmalige coronapremie voor de meeste Amerikanen, van 600 dollar naar 2000, zoals de president het had geëist. Voor de Democraten kostte dat geen moeite - ze hadden altijd dat bedrag van 2000 dollar bepleit. De stemming zorgde voor gemorrel bij prominente Republikeinen, die het presidentieel mes op de keel voelden, maar die het in principe niet eens zijn met een premie laat staan met de verhoging. Ze vinden dat de premie geen onderscheid maakt tussen wie werkloos is (en werkloos werd door corona) en wie gewoon kan verder werken en geen financiële schade lijdt door de pandemie. De eenmalige premie voor de meeste Amerikanen, kinderen inbegrepen, in families die tot 150.000 dollar per jaar verdienen, of alleenstaanden met een inkomen tot 75.000 dollar, is volgens hen te weinig gericht. (Democraten argumenteren dat de economische toestand zo belabberd is, en dat zoveel mensen in de penarie zitten, dat een algemeen voelbare injectie van geld nodig is.)Na de woelige maandag van het Huis zou het een cruciale dinsdag van de Senaat worden, waar de twee zaken -presidentieel veto tegen het Defensiebudget en optrekken van de coronasteun - ter discussie zouden komen.Maar de zaken verliepen niet zoals gepland. De Republikeinse baas van de Senaat, Mitch McConnell, stelde de discussie over Defensie uit tot woensdag. Hij gaf zijn partijgenoten wel het advies mee om tegen het veto van de president te stemmen. Het andere debat, over een verhoging van de coronapremie, schoof hij voor onbepaalde duur voor zich uit. Hij wil die verhoging koppelen aan andere eisen van de president, met name de eis om 'clausule 230' uit de Defensiewet te schrappen, die sociale media beschermt tegen wettelijk aansprakelijkheidt voor wat derden via hun kanalen publiceren, mogelijk ook de eis van de president om een onderzoek te openen naar kiesfraude. Die koppeling zien de Democraten niet zitten. Er dreigt een patsituatie.Terwijl hij tijd wint, kan McConnell zijn stemmen tellen. Alle 48 Democraten zijn wellicht voor de verhoging van de coronapremie (zonder koppeling), vijf Republikeinen hebben zich ook al uitgesproken voor de verhoging, maar er zijn twaalf Republikeinen nodig om tot de vereiste zestig stemmen te kome, die zo'n verhoging wetsgeldigheid geven. McConnell, zelf geen voorstander van de verhoging, kan de zaak misschien uitstellen tot het nieuwe parlement begin volgend jaar gaat zetelen, of tot president Trump op 20 januari van het toneel verdwijnt. De vertragingstactiek was niet naar de zin van de president die via tweets eerst de 'zwakke en vermoeide "leiding"' van de Republikeinen in het Huis bekritiseerde omdat ze zijn veto onderuit hadden gehaald. Hij noemde dat terugfluiten van zijn veto 'een schandelijke daad van lafheid en totale onderwerping van zwakke mensen aan Big Tech'.In het geval van de Senaat kwam er een half dreigement: 'Tenzij Republikeinen een doodswens hebben', schreef hij, 'moeten ze het bedrag van 2000 dollar goedkeuren'.De uitsteltactiek van McConnell was ook niet naar de zin van gewezen Democratische presidentskandidaat Bernie Sanders, die er nu zelf mee dreigt de stemming over het Defensieveto van de president tegen te houden als er niet eerst over de verhoging van de coronapremie wordt gestemd - zonder koppeling, zoals het Huis het deed. Hij kan als senator die stemming, en de goedkeuring van het Defensiebudget, hoogstens enkele dagen laten uitstellen. Bij dit alles wordt ook uitgekeken naar de twee uittredende senatoren uit de staat Georgia, Kelly Loeffler en David Perdue, die op dinsdag 5 januari in een tweede ronde verkozen hopen te worden, nadat ze tijdens de eerste ronde in november geen absolute meerderheid wisten te behalen. Eerder hadden ze het oorspronkelijk coronapakket bejubeld, maar dinsdag sloten ze zich naadloos aan bij de eis van de president om de eenmalige premie op te trekken naar 2000 dollar. Hoe ze zullen stemmen inzake het veto voor het Defensiebudget hebben ze niet bekendgemaakt. De twee schuren zo dicht mogelijk bij de president aan om zijn kiezers niet kwijt te spelen, terwijl ze anderzijds ook nooit-Trump-Republikeinen te vriend willen houden. Het is een moeilijke evenwichtsoefening en volgens de plaatselijke pers is het niet eens zeker dat ze (twee keer) naar Washington zullen reizen om hun stem uit te brengen.Hun lot is ook cruciaal voor McDonnell. Als zij winnen, behoudt hij zijn Republikeinse meerderheid. Verliezen ze, dan zijn de partijen in evenwicht (50-50), en krijgt vicepresident in wording Kamala Harris de beslissende stem.