Twee dagen eerder had een rechter in Washington nog beslist dat de vastgoedmagnaat die documenten ten laatste vrijdag moest overhandigen aan een onderzoekscommissie in het Huis van Afgevaardigden.

De rechter oordeelde dinsdag dat het algemeen belang lag in 'het faciliteren van de wens van de wetgevende en uitvoerende macht om te bestuderen wat leidde tot de gebeurtenissen op 6 januari'. De schorsing die donderdag beslist werd, mag echter geenszins worden uitgelegd als een beslissing ten gronde, oordeelt de rechter. De behandeling ten gronde staat gepland voor 30 november.

Trump wil te allen prijze vermijden dat de documenten over de bestorming van het Capitool publiek worden. Hij beroept zich daarvoor op het 'executief voorrecht', dat hem zou toestaan om bepaalde informatie achter te houden voor het Congres of de rechtbanken. In de uitspraak van dinsdag erkende de rechter dat dat voorrecht inderdaad bestaat, maar dan om de regering te beschermen en niet één individu dat bovendien geen president meer is.

Twee dagen eerder had een rechter in Washington nog beslist dat de vastgoedmagnaat die documenten ten laatste vrijdag moest overhandigen aan een onderzoekscommissie in het Huis van Afgevaardigden.De rechter oordeelde dinsdag dat het algemeen belang lag in 'het faciliteren van de wens van de wetgevende en uitvoerende macht om te bestuderen wat leidde tot de gebeurtenissen op 6 januari'. De schorsing die donderdag beslist werd, mag echter geenszins worden uitgelegd als een beslissing ten gronde, oordeelt de rechter. De behandeling ten gronde staat gepland voor 30 november. Trump wil te allen prijze vermijden dat de documenten over de bestorming van het Capitool publiek worden. Hij beroept zich daarvoor op het 'executief voorrecht', dat hem zou toestaan om bepaalde informatie achter te houden voor het Congres of de rechtbanken. In de uitspraak van dinsdag erkende de rechter dat dat voorrecht inderdaad bestaat, maar dan om de regering te beschermen en niet één individu dat bovendien geen president meer is.