Frank Albers

‘Trump is nog niet verkozen tot president’

Frank Albers Frank Albers is essayist.

Hoewel Donald Trump de presidentsverkiezingen gewonnen heeft, is hij nog geen president. Dat komt er pas aan in december, net als een ‘volkomen grondwettelijke mogelijkheid om hem dat presidentschap te ontzeggen.’ Aldus columnist Frank Albers.

Er hebben méér Amerikanen voor Clinton gestemd dan voor Trump. In een normale democratie heeft Clinton dan ook de verkiezingen gewonnen. Maar omdat de Amerikaanse founding fathers de politieke oordeelkundigheid van “het volk” niet vertrouwden, bedachten ze het Electoral College, een systeem dat als een noodrem kon fungeren in case of an emergency. Wat voor noodgeval? Wanneer het volk dreigde iemand tot president te maken die voor dat ambt niet geschikt is.

De tragiek van deze verkiezingsuitslag is dat dit systeem vandaag averechts werkt: het dreigt uitgerekend iemand ongeschikt tot president te maken. Iemand waarvoor Hamilton en de andere bedenkers van het Electoral College het Amerikaanse volk net wilden behoeden.

De tragiek van deze verkiezingsuitslag is dat dit systeem vandaag averechts werkt

Het Electoral College was nooit bedoeld om van losers winners (en vice versa) te maken. Maar dat is wat nu gebeurt. Dit verklaart meteen ook waarom er wel eens post-electorale rellen zouden kunnen uitbreken op een schaal die we nooit eerder hebben gezien en die niemand wenselijk acht.

In tegenstelling tot wat zo ongeveer iedereen in de media uitkraamt, is Trump nog niet verkozen tot president. Dat gebeurt pas echt op 19 december in het Electoral College. Daar ligt nog een laatste, volkomen grondwettelijke mogelijkheid om Trump het presidentschap te ontzeggen. Als de Amerikanen nu geen gebruik maken van deze legale noodremprocedure, dan kan het Electoral College maar beter worden afgeschaft. Dan is de tijd gekomen om de Amerikaanse kiezer in de toekomst simpelweg te vertrouwen. En die heeft, ik kan het niet vaak en hard genoeg herhalen, voor Clinton gekozen.

Partner Content