Trump zei dat de joodse staat en de Palestijnen 'moeten samenwerken om een akkoord te bereiken dat beide volkeren toelaat in vrede en welstand te leven'. De bewoner van het Witte Huis voegde eraan toe 'toegewijd' te zijn om met beide partijen samen te werken om tot zo een akkoord te komen. 'Ik wil alles doen wat nodig is om het akkoord te bewerkstelligen, te bemiddelen, te arbitreren, alles wat ze me graag willen laten doen'.

Maar noch de VS, noch een andere land kan een overeenkomst opleggen, beklemtoonde Trump, die echter niet toelichtte hoe hij een dossier tot een goed einde wil brengen waarin al zijn voorgangers hebben gefaald.

Die vroegere mislukkingen maken de opdracht niet noodzakelijk onmogelijk, vond de Amerikaanse president. 'Mijn leven lang heb ik gehoord dat het moeilijkst te bereiken akkoord waarschijnlijk dat zou zijn tussen Israëli's en Palestijnen. Laten we zien hoe wij deze bewering kunnen ontkrachten', zei Trump. Aan het adres van Abbas zei hij hem te willen steunen 'als de Palestijnse leider die zijn naam zet onder het uiteindelijke vredesakkoord'.

Trump voegde er evenwel aan toe dat er geen duurzame vrede kan zijn 'tenzij de Palestijnse leiders zich eenstemmig uitspreken tegen aanzetten tot geweld en haat'. 'Vrede betekent ook het verslaan van IS en andere terreurgroepen. Die groepen vormen een bedreiging voor allen die het menselijk leven koesteren'.

Abbas zei vrede te willen op basis van een tweestatenoplossing op basis van de grenzen van 1967 en veroordeelde de Israëlische bezetting van Palestijns gebied. De Palestijnse leider vond dat zijn gesprekspartner 'vastberaden' is om vrede in het Midden-Oosten mogelijk te maken. 'Wij denken dat wij ertoe in staat zijn onze inspanningen tot een succes te laten geworden, want u (...) hebt de vastberadenheid om het (akkoord) in vervulling te laten gaan.'

Trump zei dat de joodse staat en de Palestijnen 'moeten samenwerken om een akkoord te bereiken dat beide volkeren toelaat in vrede en welstand te leven'. De bewoner van het Witte Huis voegde eraan toe 'toegewijd' te zijn om met beide partijen samen te werken om tot zo een akkoord te komen. 'Ik wil alles doen wat nodig is om het akkoord te bewerkstelligen, te bemiddelen, te arbitreren, alles wat ze me graag willen laten doen'. Maar noch de VS, noch een andere land kan een overeenkomst opleggen, beklemtoonde Trump, die echter niet toelichtte hoe hij een dossier tot een goed einde wil brengen waarin al zijn voorgangers hebben gefaald. Die vroegere mislukkingen maken de opdracht niet noodzakelijk onmogelijk, vond de Amerikaanse president. 'Mijn leven lang heb ik gehoord dat het moeilijkst te bereiken akkoord waarschijnlijk dat zou zijn tussen Israëli's en Palestijnen. Laten we zien hoe wij deze bewering kunnen ontkrachten', zei Trump. Aan het adres van Abbas zei hij hem te willen steunen 'als de Palestijnse leider die zijn naam zet onder het uiteindelijke vredesakkoord'. Trump voegde er evenwel aan toe dat er geen duurzame vrede kan zijn 'tenzij de Palestijnse leiders zich eenstemmig uitspreken tegen aanzetten tot geweld en haat'. 'Vrede betekent ook het verslaan van IS en andere terreurgroepen. Die groepen vormen een bedreiging voor allen die het menselijk leven koesteren'. Abbas zei vrede te willen op basis van een tweestatenoplossing op basis van de grenzen van 1967 en veroordeelde de Israëlische bezetting van Palestijns gebied. De Palestijnse leider vond dat zijn gesprekspartner 'vastberaden' is om vrede in het Midden-Oosten mogelijk te maken. 'Wij denken dat wij ertoe in staat zijn onze inspanningen tot een succes te laten geworden, want u (...) hebt de vastberadenheid om het (akkoord) in vervulling te laten gaan.'