Hoewel hoge functionarissen in de langdurig Republikeinse staat stelden dat er geen sprake was van uitgebreide kiesfraude, vonden gouverneur Greg Abbott en de top van de Republikeinse Partij het toch nodig om met nieuwe wetten misbruiken van de stembusgang tegen te gaan. Texas is nu, in de telling van The New York Times, een van 18 staten die dit jaar beperkende maatregelen opgelegd hebben aan hun kiesproces. Dat alles gebeurt in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, waarbij uittredend president Donald Trump zonder bewijs gewaagde van een 'gestolen verkiezing'. De nieuwe wet is volgens de Republikeinen nodig om het vertrouwen van de bevolking in het kiesproces te herstellen.

Texas had in het verleden al identiteitscontroles geïntroduceerd die tot de strengste in het land behoren.

Met de nieuwe wet worden de mogelijkheden van lokale besturen om de kiesregels aan te passen teruggeschroefd.

Kiesdistricten mogen niet langer hun stembureaus 24 uur openlaten, geen tijdelijke stembureaus inrichten, geen bureaus organiseren waar je vanuit de auto kunt stemmen. Kiesverantwoordelijken mogen geen poststembiljetten opsturen tenzij de stemgerechtigde daar uitdrukkelijk om vraagt. Een poststem mag voor wie jonger is dan 65 alleen nog na uitdrukkelijke motivatie. Hulp bij het stemmen, onder meer vertaalwerk voor kiezers, wordt aan banden gelegd. Er komen nieuwe straffen voor medewerkers in kiesbureaus die zich niet aan de regels houden.

Daarentegen krijgen de waarnemers van de partijen grotere mogelijkheid om van dichtbij te observeren. In de grotere districten komt er een livestream van de stemtellingen.

Boycot

Eén clausule is uit de oorspronkelijke wet verdwenen. Die eerdere versie verbood uitdrukkelijk om op zondagochtend te stemmen, wat vooral zwarte kiezers zou treffen die voor of na de zondagsdienst door kerkgenoten met bussen of per auto naar de stembureaus werden gebracht.

De Democraten in Texas hebben met alle mogelijke middelen geprobeerd de nieuwe wet tegen te houden. In mei verlieten de Democratische verkozenen het parlement om een stemming te voorkomen. In juli gingen ze een stap verder en verlieten ze de staat, zodat er geen quorum bereikt kon worden in het staatsparlement. Maar na ruim dertig dagen keerden er meer en meer Democraten terug, sommigen om mee te stemmen over corona-hulppakketten. En zo kon de stemming over de kieswet toch doorgaan.

Tijdens hun vlucht uit de staat Texas belanden vele Democratische volksvertegenwoordigers in federale hoofdstad Washington DC. Daar lobbyden ze voor nationale kieswetgeving, die de beperkingen die staten opleggen, moet tegengaan.

Hoewel hoge functionarissen in de langdurig Republikeinse staat stelden dat er geen sprake was van uitgebreide kiesfraude, vonden gouverneur Greg Abbott en de top van de Republikeinse Partij het toch nodig om met nieuwe wetten misbruiken van de stembusgang tegen te gaan. Texas is nu, in de telling van The New York Times, een van 18 staten die dit jaar beperkende maatregelen opgelegd hebben aan hun kiesproces. Dat alles gebeurt in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, waarbij uittredend president Donald Trump zonder bewijs gewaagde van een 'gestolen verkiezing'. De nieuwe wet is volgens de Republikeinen nodig om het vertrouwen van de bevolking in het kiesproces te herstellen.Texas had in het verleden al identiteitscontroles geïntroduceerd die tot de strengste in het land behoren.Met de nieuwe wet worden de mogelijkheden van lokale besturen om de kiesregels aan te passen teruggeschroefd. Kiesdistricten mogen niet langer hun stembureaus 24 uur openlaten, geen tijdelijke stembureaus inrichten, geen bureaus organiseren waar je vanuit de auto kunt stemmen. Kiesverantwoordelijken mogen geen poststembiljetten opsturen tenzij de stemgerechtigde daar uitdrukkelijk om vraagt. Een poststem mag voor wie jonger is dan 65 alleen nog na uitdrukkelijke motivatie. Hulp bij het stemmen, onder meer vertaalwerk voor kiezers, wordt aan banden gelegd. Er komen nieuwe straffen voor medewerkers in kiesbureaus die zich niet aan de regels houden.Daarentegen krijgen de waarnemers van de partijen grotere mogelijkheid om van dichtbij te observeren. In de grotere districten komt er een livestream van de stemtellingen.Eén clausule is uit de oorspronkelijke wet verdwenen. Die eerdere versie verbood uitdrukkelijk om op zondagochtend te stemmen, wat vooral zwarte kiezers zou treffen die voor of na de zondagsdienst door kerkgenoten met bussen of per auto naar de stembureaus werden gebracht. De Democraten in Texas hebben met alle mogelijke middelen geprobeerd de nieuwe wet tegen te houden. In mei verlieten de Democratische verkozenen het parlement om een stemming te voorkomen. In juli gingen ze een stap verder en verlieten ze de staat, zodat er geen quorum bereikt kon worden in het staatsparlement. Maar na ruim dertig dagen keerden er meer en meer Democraten terug, sommigen om mee te stemmen over corona-hulppakketten. En zo kon de stemming over de kieswet toch doorgaan.Tijdens hun vlucht uit de staat Texas belanden vele Democratische volksvertegenwoordigers in federale hoofdstad Washington DC. Daar lobbyden ze voor nationale kieswetgeving, die de beperkingen die staten opleggen, moet tegengaan.