In 2012 werden de asielaanvragen van Aref (20) afgewezen. Hij mocht niet langer in België blijven en werd teruggestuurd naar Afghanistan. Een vriend van hem laat nu weten dat hij gedood werd in Afghanistan.

"Om die reden vragen wij een moratorium op het terugsturen van asielzoekers naar landen in oorlog", zegt advocaat Ivo Flachet van het advocatencollectief Progress Lawyers Network.

Asielaanvragen werden afgewezen

Flachet werd gecontacteerd door een Afghaanse cliënt die het nieuws van de dood van Aref, een andere cliënt van het advocatenkantoor, meldde. Aref was een 20-jarige Afghaanse vluchteling, afkomstig van de provincie Nangarhar. Hij vroeg in maart 2009 asiel aan in België. Zijn verschillende asielaanvragen werden in België afgewezen. De laatste in de zomer van 2012, waarop Aref werd teruggestuurd naar Afghanistan.

"Ik vernam het nieuws van zijn dood via zijn vriend Ajmal Arabzadah", zegt meester Flachet.

De vragen door wie en in welke omstandigheden Aref gedood werd, kon Ivo Flachet nog niets beantwoorden. "Wij zijn het dossier zelf momenteel aan het opzoeken. Aref was de cliënt van een confrater van mij die inmiddels ons kantoor verlaten heeft en in het buitenland werkt", aldus Flachet. (Belga/AVE)

In 2012 werden de asielaanvragen van Aref (20) afgewezen. Hij mocht niet langer in België blijven en werd teruggestuurd naar Afghanistan. Een vriend van hem laat nu weten dat hij gedood werd in Afghanistan. "Om die reden vragen wij een moratorium op het terugsturen van asielzoekers naar landen in oorlog", zegt advocaat Ivo Flachet van het advocatencollectief Progress Lawyers Network. Flachet werd gecontacteerd door een Afghaanse cliënt die het nieuws van de dood van Aref, een andere cliënt van het advocatenkantoor, meldde. Aref was een 20-jarige Afghaanse vluchteling, afkomstig van de provincie Nangarhar. Hij vroeg in maart 2009 asiel aan in België. Zijn verschillende asielaanvragen werden in België afgewezen. De laatste in de zomer van 2012, waarop Aref werd teruggestuurd naar Afghanistan. "Ik vernam het nieuws van zijn dood via zijn vriend Ajmal Arabzadah", zegt meester Flachet. De vragen door wie en in welke omstandigheden Aref gedood werd, kon Ivo Flachet nog niets beantwoorden. "Wij zijn het dossier zelf momenteel aan het opzoeken. Aref was de cliënt van een confrater van mij die inmiddels ons kantoor verlaten heeft en in het buitenland werkt", aldus Flachet. (Belga/AVE)