'Bovendien werd alle correcte bredere uitleg die hij gaf bij zijn relaas consequent weggeknipt', zegt Van Berlaer. In zijn wederwoord herhaalt Djalali dat hij nooit de veiligheid van zijn land of medeburgers heeft geschaad. Zelfs toen medewerkers van een nog steeds onbekende inlichtingendienst hem in 2010 wilden inschakelen als spion, weigerde hij dat, ondanks levensbedreigingen naar zijn vrouw en dochter toe.

'Ik ben een wetenschapper, niets anders dan dat, en al zeker geen geheim agent, noch voor Israel, noch voor een Europese inlichtingendienst', stelt Djalali. Betrokkenheid bij de dood van de Iraanse atoomwetenschappers Dr. Ali Mohammadi and Dr. Shahriari in 2010 ontkent hij met klem. Djalali had enkel een drie minuten lange gewone conversatie met hen tijdens een wetenschappelijke vergadering in 2001.

'Iran is al lang op zoek naar die daders, en het is duidelijk dat professor Djalali door zijn onderzoek in de rampengeneeskunde en zijn internationale samenwerking hier als trofee moet dienen voor de Iraanse inlichtingendienst', stelt Van Berlaer.

Professor Djalali hoopt dat hij ooit nog de kans krijgt om zich in een publieke rechtszitting en voor een correcte rechter te verdedigen.

'Bovendien werd alle correcte bredere uitleg die hij gaf bij zijn relaas consequent weggeknipt', zegt Van Berlaer. In zijn wederwoord herhaalt Djalali dat hij nooit de veiligheid van zijn land of medeburgers heeft geschaad. Zelfs toen medewerkers van een nog steeds onbekende inlichtingendienst hem in 2010 wilden inschakelen als spion, weigerde hij dat, ondanks levensbedreigingen naar zijn vrouw en dochter toe. 'Ik ben een wetenschapper, niets anders dan dat, en al zeker geen geheim agent, noch voor Israel, noch voor een Europese inlichtingendienst', stelt Djalali. Betrokkenheid bij de dood van de Iraanse atoomwetenschappers Dr. Ali Mohammadi and Dr. Shahriari in 2010 ontkent hij met klem. Djalali had enkel een drie minuten lange gewone conversatie met hen tijdens een wetenschappelijke vergadering in 2001. 'Iran is al lang op zoek naar die daders, en het is duidelijk dat professor Djalali door zijn onderzoek in de rampengeneeskunde en zijn internationale samenwerking hier als trofee moet dienen voor de Iraanse inlichtingendienst', stelt Van Berlaer. Professor Djalali hoopt dat hij ooit nog de kans krijgt om zich in een publieke rechtszitting en voor een correcte rechter te verdedigen.