Tariq Aziz werd 79.

HIj was in zekere zin het uithangbord van Saddam Hoessein. Hij was 20 jaar lang minister en verdedigde Saddams politiek in het buitenland, in een rustig Engels.

Hij was in 2010 terdood veroordeeld voor zijn bijdragen aan de misdaden van het regime, maar die straf werd nooit uitgevoerd. De laatste jaren sukkelde hij met zijn gezondheid. Hij was suikerziek en had hartklachten, naast problemen met de luchtwegen.

Paus

Na een hartaanval was hij overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij overleed. De laatste dagen kon hij niet langer praten of bewegen, volgens zijn familie.

Aziz, de meest prominente christen in de omgeving van Saddam, was, op de dictator na, het meest bekende gezicht van diens regering, maar hij behoorde niet tot diens intieme kring. Hij werd wellicht niet op de hoogte gesteld van vele beslissingen.

Als christen probeerde hij de paus bij zijn diplomatieke offensieven te betrekken.

(Belga/RR)

Tariq Aziz werd 79.HIj was in zekere zin het uithangbord van Saddam Hoessein. Hij was 20 jaar lang minister en verdedigde Saddams politiek in het buitenland, in een rustig Engels. Hij was in 2010 terdood veroordeeld voor zijn bijdragen aan de misdaden van het regime, maar die straf werd nooit uitgevoerd. De laatste jaren sukkelde hij met zijn gezondheid. Hij was suikerziek en had hartklachten, naast problemen met de luchtwegen. Na een hartaanval was hij overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij overleed. De laatste dagen kon hij niet langer praten of bewegen, volgens zijn familie.Aziz, de meest prominente christen in de omgeving van Saddam, was, op de dictator na, het meest bekende gezicht van diens regering, maar hij behoorde niet tot diens intieme kring. Hij werd wellicht niet op de hoogte gesteld van vele beslissingen.Als christen probeerde hij de paus bij zijn diplomatieke offensieven te betrekken.(Belga/RR)