Syrische oppositie: ‘De chemische aanvallen zijn bedrog’

Haytham Manna © Reuters

‘Een militaire interventie in Syrië is alles behalve een goed idee’, zegt Haytham Manna, vertegenwoordiger van de niet gewapende Syrische oppositie. ‘Geweld blokkeert de politieke dialoog.’

De Syrische tegenstander Haytham Manna leeft al 35 jaar in ballingschap en is in het buitenland verantwoordelijk voor het Nationale Coördinatie Comité voor Democratische Verandering (de niet gewapende Syrische oppositie). Hij is een ferme tegenstander van buitenlandse interventies tegen zijn land.

Het gebruik van chemische wapens in Syrië is voor het Westen een argument om het regime te “straffen”. Wat vindt u daarvan?

Haytham Manna : ‘Ik ben een vurige tegenstander van een interventie, net zoals de Coördinatie die ik leid. Dat zal het regime alleen maar versterken. Daarenboven, riskeert een interventie het geweld nog meer te doen oplaaien, nog meer vernietigingen te weeg te brengen en de kans op politiek dialoog nog meer af te bouwen. Het regime is de eerste verantwoordelijke aangezien het de militaire veiligheidsoptie gekozen heeft. Maar hoe kan je over oorlog tegen het terrorisme spreken en tegelijk extremisten die lid zijn van Al-Qaeda helpen?’

Kiezen de Westerlingen volgens u de slechte optie ?

‘Al sinds het begin van het conflict zien we een opeenstapeling van politieke fouten. De Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de partijen tot radicalisering gedreven. Ze hebben het vertrek van jihadisten naar Syrië niet verhinderd en hebben zeer lang gewacht voor ze het fenomeen ter sprake brachten. Waar is het democratisch aspect dat de vernietiging van Syrië beoogt, gebleven? En door welke ethiek wordt ze geleid denkt u? Tijdens de slachting van Halabja (door de troepen van Saddam Hussein in 1988), hebben deze landen de ogen gesloten. Ik ben ook verbaasd dat de slachtoffers van de chemische wapens veel meer aandacht krijgen dan de 100.000 doden die we al sinds het begin van het conflict geteld hebben.’

Wie is volgens u verantwoordelijk voor de laatste slachting met chemische wapens?

‘Ik heb nog geen zekerheid, maar onze informatie komt niet overeen met die van de Franse president Hollande. Hij heeft het over duizenden slachtoffers terwijl we over een lijst van minder dan 500 namen beschikken. Het gaat hier dus om propaganda, slachtoffers, psychologische oorlog, alles behalve in de waarheid. Bovendien waren de chemische wapens ambachtelijk. Denkt u echt dat het loyalistische, sterk gemilitariseerde leger dat nodig heeft? Tenslotte werden er video’s en foto’s voor het begin van de aanvallen op internet geplaatst terwijl dat materiaal als bewijslast dient voor de Amerikanen.’

Denkt u dat een bepaalde partij gifgas heeft ingezet om een tussenkomst van het Westen te bereiken?

‘Het is bedrog. We weten dat Al-Qaeda al chemische wapens gebruikt heeft. Het vrije Syrische leger en de groepen die met Al-Qaeda gebonden zijn voeren samen 80 procent van de operaties in het noorden uit. Een maand geleden beweerde Ahmad Jarba (die de gewapende oppositie coördineert) dat hij de krachtsverhoudingen op het terrein zou veranderen. Het is echter het omgekeerde dat gebeurd is, het loyalistische leger heeft weer terrein veroverd. Enkel een rechtstreekse interventie zou dus de rebellen kunnen helpen… Laat ons dus afwachten. Indien Al-Qaeda verantwoordelijk is, zullen we het luid en duidelijk moeten zeggen. Als het regime de dader is, moeten we een resolutie van de VN verkrijgen. En niet twee of drie landen hun vrienden laten verenigen, die trouwens niet allemaal aanbevelenswaardig zijn.’

Welke positie tussen Westerlingen en Russen lijkt u de meest coherente ?

‘De Russen zijn het meest coherent omdat ze serieus werken voor de onderhandelingen van Genève 2 (dat het regime en de tegenstanders moet verenigen). De Amerikanen hebben geknoeid. Ze hebben zich twee of drie keer teruggetrokken op het moment dat een toenadering nabij was.’

Is er nog een politieke oplossing mogelijk?

‘Alles is mogelijk maar het zal vooral van de Amerikanen afhangen. De Fransen volgen hen. Een politieke oplossing is de enige die Syrië kan redden. Maar de gewapende oppositie slaagt er niet in een akkoord te vinden met betrekking tot een delegatie.’

Wat zal er met Assad gebeuren?

‘Hij zal niet aanblijven. Als de onderhandelingen slagen, zullen ze de facto tot een parlementair regime leiden. Als we tenminste de basistekst aanvaarden van Genève 2, dat de beste tekst is, en ook een internationaal compromis sluiten. Maar laat mij het volgende zeggen: als we het over het afslachten van de minderheden hebben terwijl de president uitmaakt van een minderheid, hoe kunnen we hem vragen om zich terug te trekken of zich niet terug te trekken? Vandaag heeft de Westerse politiek haar positie van verdediger van de Syrische eenheid en de minderheden versterkt. Dat gezegd zijnde zal niemand de overwinning kunnen opeisen: het geweld is zodanig blind geworden dat er echt een verbreed front van oppositie en regime moet komen om er een einde aan te maken.’

‘Er zijn te veel politieke fouten gemaakt’

Haytham Manna

François Janne d’Othée

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content