Dat blijkt uit een studie die het vakblad The Lancet publiceerde.

Het vruchtbaarheidscijfer is het gemiddeld aantal kinderen die een vrouw krijgt of zou krijgen tijdens haar volledige vruchtbaarheidsperiode.

Verschillen

In elk van de 195 onderzochte landen vertoont dat cijfer een daling tussen 1950 en nu. De voor de hand liggende verklaringen daarvoor zijn betere toegang tot anticonceptie en gezondheidszorg, meer opleiding en betere carrièremogelijkheden voor vrouwen.

Er zijn wel grote verschillen tussen de landen. Er is vooral een duidelijk onderscheid te maken tussen landen onder het aanbevolen reproductieniveau van circa 2,1 kinderen per vrouw, dat nodig is om het bevolkingsaantal (migratie buiten beschouwing gelaten) op peil te houden, en landen die daarboven zitten.

Tot de eerste categorie behoren onder meer grote delen van Europa, Zuid-Korea en Australië, tot de tweede vooral Sub-Saharaans Afrika en Zuid-Azië. Cyprus had vorig jaar een van de laagste geboortecijfers (1), het West-Afrikaanse Niger het hoogste (7,1). In 1950 lagen de waarden nog tussen 1,7 (in Andorra) tot 8,9 (in Jordanië).

Christopher Murray, directeur van het Institute voor Health Metrics and Evaluation, zei aan de Britse omroep BBC dat de resultaten van de studie 'opmerkelijk' zijn. 'Dat de helft van de landen onder het reproductieniveau zitten, is een markante ontwikkeling die zelfs mij verbaast'.

Wereldpopulatie neemt toe

Dat het vruchtbaarheidscijfer daalt, betekent echter niet dat de bevolking van een land meteen krimpt. Ook het sterftecijfer en migratie spelen daarin een rol.

De wereldwijde populatie is tussen 1950 en 2017 overigens bijna verdrievoudigd, van 2,6 miljard tot 7,6 miljard. Sinds 1985 neemt ze jaarlijks met zo'n 84 miljoen mensen toe. De Verenigde Naties verwachten dat de wereldpopulatie verder zal toenemen tot 9,8 miljard mensen in 2050 en 11,2 miljard in 2100.

Lees de studie op thelancet.co.uk.

Dat blijkt uit een studie die het vakblad The Lancet publiceerde.Het vruchtbaarheidscijfer is het gemiddeld aantal kinderen die een vrouw krijgt of zou krijgen tijdens haar volledige vruchtbaarheidsperiode.In elk van de 195 onderzochte landen vertoont dat cijfer een daling tussen 1950 en nu. De voor de hand liggende verklaringen daarvoor zijn betere toegang tot anticonceptie en gezondheidszorg, meer opleiding en betere carrièremogelijkheden voor vrouwen. Er zijn wel grote verschillen tussen de landen. Er is vooral een duidelijk onderscheid te maken tussen landen onder het aanbevolen reproductieniveau van circa 2,1 kinderen per vrouw, dat nodig is om het bevolkingsaantal (migratie buiten beschouwing gelaten) op peil te houden, en landen die daarboven zitten. Tot de eerste categorie behoren onder meer grote delen van Europa, Zuid-Korea en Australië, tot de tweede vooral Sub-Saharaans Afrika en Zuid-Azië. Cyprus had vorig jaar een van de laagste geboortecijfers (1), het West-Afrikaanse Niger het hoogste (7,1). In 1950 lagen de waarden nog tussen 1,7 (in Andorra) tot 8,9 (in Jordanië).Christopher Murray, directeur van het Institute voor Health Metrics and Evaluation, zei aan de Britse omroep BBC dat de resultaten van de studie 'opmerkelijk' zijn. 'Dat de helft van de landen onder het reproductieniveau zitten, is een markante ontwikkeling die zelfs mij verbaast'.Dat het vruchtbaarheidscijfer daalt, betekent echter niet dat de bevolking van een land meteen krimpt. Ook het sterftecijfer en migratie spelen daarin een rol.De wereldwijde populatie is tussen 1950 en 2017 overigens bijna verdrievoudigd, van 2,6 miljard tot 7,6 miljard. Sinds 1985 neemt ze jaarlijks met zo'n 84 miljoen mensen toe. De Verenigde Naties verwachten dat de wereldpopulatie verder zal toenemen tot 9,8 miljard mensen in 2050 en 11,2 miljard in 2100.Lees de studie op thelancet.co.uk.