Sterk groeiende sterftecijfers bij witte Amerikanen tussen 45 en 54

Angus Deaton, kort nadat hij vernam dat hij de Nobelprijs had gewonnen © REUTERS

Terwijl de sterftecijfers in alle andere etnische groepen dalen, sterven witte Amerikanen in de middelbare leeftijd weer sneller. Volgens een statistisch overzicht is dat met name het geval bij de lager geschoolde groep, waar verslaving en zelfdoding hand over hand toenemen.

Het onderzoek, eigenlijk een analyse van het beschikbare statistisch materiaal, kwam tot stand in samenwerking tussen Angus Deaton, de 70-jarige professor die vorige maand de Nobelprijs Economie won, en zijn echtgenote Anne Case, die zoals Deaton economie doceert in Princeton. Ze publiceerden hun bevindingen in Proceedings of the National Academy of Sciences.

Volgens Deaton, die aan het woord komt in The New York Times, zijn er in de VS “een half miljoen mensen dood die niet dood hadden moeten zijn”. “Alleen HIV/aids heeft in de recente geschiedenis een vergelijkbare impact gehad.” Om aan 500.000 extra overlijdens te komen verrekent Deaton zowel de daling van het sterftecijfer in andere bevolkingsgroepen en in andere landen, als de stijging bij witte Amerikanen in de groep tussen 45 en 54 jaar.

Anne Case, Economieprofessor in Princeton
Anne Case, Economieprofessor in Princeton© Twitter

De trend, dat voor het eerst in lange tijd een bevolkingsgroep in de VS sneller sterft, is opmerkelijk.

Witte Amerikanen sterven nog altijd minder gauw dan zwarten, maar terwijl de sterfte terugloopt bij zwarten loopt ze op bij witte Amerikanen in de leeftijd tussen 45 en 54 (officieel heet de categorie: “witte niet-Spaanstaligen”), en met name bij mensen die geen diploma hoger onderwijs behaalden.

Drugs, alcohol, zelfdoding

Tot 1999, aldus de studie, verminderde de sterfte in die groep (wit, tussen 45 en 54, zonder hoger diploma) met gemiddeld twee percent per jaar. Van 1999 tot 2013 – het recentste jaar dat in de studie wordt verrekend – vermeerdert ze met 0,5 procent per jaar. In absolute cijfers betekent die dat er, altijd binnen deze groep, per 100.000 inwoners 134 doden meer vielen in 2014 dan in 1999.

“Drugs en alcohol, en zelfdoding zijn duidelijk de directe oorzaak”, aldus Deaton in The Times.

In andere economisch ontwikkelde landen en in andere bevolkingsgroepen in de VS (zwarten en Spaanstaligen) blijft het sterftecijfer dalen, onder meer door het verminderde roken, aldus de onderzoekers, en ook in de rest van de witte bevolkingsgroep, jonger of ouder dan 45-54, en hoger opgeleid in de groep 45-54, gaat de sterfte omlaag. Maar de stijging binnen de geviseerde groep is zo opmerkelijk dat ze leidt tot een algemene stijging van de sterfte binnen het wit bevolkingssegment in de leeftijdsgroep 45-54. En binnen de hele witte bevolkingsgroep is er een merkelijke toename van sterfte door “drugs- en alcoholvergiftiging”, door zelfdoding en door leverziekte ten gevolge van alcohol. .

Ook andere leeftijden getroffen

Bij zwarten in de leeftijd tussen 45 en 54 is de sterfte nu 581 per 100.000 inwoners, een daling met 214,8 sinds 1999, voor witten in die leeftijdsgroep zijn er 415 doden per 100.000 (een stijging met 33,9) terwijl Spaanstaligen tussen 45 en 54 het een heel stuk beter doen met 262 doden per 100.000 inwoners (een daling met 63,6).

In de beschouwde periode viel het reële inkomen in huishoudens met een gezinshoofd die geen hoger diploma heeft met 19 procent terug. Volgens Deaton, nog altijd in The Times, namen de gezondheidsklachten en het mentaal onbehagen navenant toe, terwijl de ziektekosten, en eventueel uit ziekte voorspruitende werkloosheid, nog aan het besteedbaar inkomen knaagden.

Dat verklaart volgens hem de opmerkelijke toename in zelfdoding en verslaving.

Ook in een ander wit leeftijdssegment laten problemen zich gevoelen. Zo neemt het sterftecijfer in de leeftijd hoger dan 65 nog altijd met 2 procent per jaar af, zoals dat al vele jaren het geval is, maar in de groep tussen 55 en 65 is de terugval van sterfte verminderd tot 0,5 procent.

In het algemeen is in de VS het sterftecijfer van mensen tussen 45 en 55 tussen 1970 en 2014 met 44 procent gedaald.

In de jaren 60 was er tijdelijk een stijging van de mortaliteit in de middelbare leeftijd. Die was toen het gevolg van tabak en longkanker.

Wie met vragen zit over zelfmoord, kan terecht bij:

De Zelfmoordlijn

1813

www.zelfmoord1813.be

Tele-Onthaal tel 106

www.tele-onthaal.be

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content