Puigdemont ontwijkt opnieuw het ultimatum van Madrid. De Catalaanse regering kreeg maandag van Spanje nog tot donderdag 10 uur de tijd om officieel te stellen dat ze het onafhankelijkheidsstreven opzijzet.

Na het door Madrid verboden referendum van 1 oktober, waarin de Catalanen voor onafhankelijkheid stemden, had Puigdemont een onafhankelijkheidsverklaring ondertekend, maar meteen weer opgeschort, met de vraag tot onderhandelingen. Daarop stelde de centrale regering een ultimatum, dat Puigdemont maandag een eerste keer ontweek.

Dreigement

In een door Catalaanse media afgedrukte brief aan de Spaanse premier Mariano Rajoy herhaalde Puigdemont donderdagochtend zijn aanbod tot dialoog en zei hij dat de onafhankelijkheid van zijn regio nog niet is uitgeroepen. Maar indien Madrid de autonomie van de regio opheft, kan dit wel gebeuren.

'Indien de regering van de (Spaanse) staat de dialoog blijft weigeren en voortgaat met haar repressie, kan het Catalaanse parlement ermee doorgaan, als het dit opportuun vindt, te stemmen over een formele onafhankelijkheidsverklaring wat het op 10 oktober niet heeft gedaan', schreef Puigdemont.

Artikel 155

In een officiële reactie bevestigt Madrid dat de brief van Puigdemont is aangekomen en kondigt de regering in één adem aan dat ze de procedure start om de autonomie van Catalonië op te schorten. 'Als gevolg gaat de Spaanse overheid door met het vooropgestelde plan om artikel 155 te activeren om de wettelijkheid en het zelfbestuur van Catalonië te herstellen.'

'Volgende zaterdag komt de ministerraad in buitengewone zitting bijeen om de maatregelen goed te keuren die aan de Senaat worden voorgelegd om het algemeen belang van de Spanjaarden, ook van de burgers van Catalonië, te beschermen en de grondwettelijke orde te herstellen in de regio', luidt het.

De Spaanse grondwet laat de centrale regering toe de 'noodzakelijke maatregelen te nemen' om een autonome regio tot haar wettelijke verplichtingen te dwingen. Zo kan ze Puigdemont afzetten, de Catalaanse regering wandelen sturen of een nieuwe verkiezing van het Catalaanse parlement gelasten.

Het zou de eerste keer worden sinds de inwerkingtreding van de grondwet in 1978 dat het artikel formeel wordt geactiveerd.

Talrijke Spaanse media hadden woensdag geopperd dat de organisatie van vervroegde verkiezingen in Catalonië een uitweg uit de crisis zou kunnen bieden. Maar volgens het linkse Catalaanse parlementslid Joan Tarda ligt dit niet op tafel.

'Atoombom'

Artikel 155 van de Spaanse grondwet wordt wegens zijn strengheid door media en waarnemers als een 'atoombom' bestempeld. Het artikel bepaalt dat de regionale regeringen van het land verplicht zijn de grondwet en het algemene belang van Spanje in acht te nemen. Doet een van de zeventien autonome regio's dat niet, dan kan de regering in Madrid met dwingende maatregelen ingrijpen.

Het artikel is sinds de inwerkingtreding van de grondwet in 1978 nog niet toegepast. Het geeft de centrale regering het recht de 'noodzakelijke maatregelen' te nemen om de autonome regio's te 'dwingen hun verplichtingen na te komen' en om 'het algemene belang te beschermen'. Daartoe kan de regionale regering de macht ontnomen worden en het regionale parlement ontbonden worden. De Senaat moet de maatregelen met een absolute meerderheid goedkeuren. (Belga)

Puigdemont ontwijkt opnieuw het ultimatum van Madrid. De Catalaanse regering kreeg maandag van Spanje nog tot donderdag 10 uur de tijd om officieel te stellen dat ze het onafhankelijkheidsstreven opzijzet.Na het door Madrid verboden referendum van 1 oktober, waarin de Catalanen voor onafhankelijkheid stemden, had Puigdemont een onafhankelijkheidsverklaring ondertekend, maar meteen weer opgeschort, met de vraag tot onderhandelingen. Daarop stelde de centrale regering een ultimatum, dat Puigdemont maandag een eerste keer ontweek.In een door Catalaanse media afgedrukte brief aan de Spaanse premier Mariano Rajoy herhaalde Puigdemont donderdagochtend zijn aanbod tot dialoog en zei hij dat de onafhankelijkheid van zijn regio nog niet is uitgeroepen. Maar indien Madrid de autonomie van de regio opheft, kan dit wel gebeuren.'Indien de regering van de (Spaanse) staat de dialoog blijft weigeren en voortgaat met haar repressie, kan het Catalaanse parlement ermee doorgaan, als het dit opportuun vindt, te stemmen over een formele onafhankelijkheidsverklaring wat het op 10 oktober niet heeft gedaan', schreef Puigdemont. In een officiële reactie bevestigt Madrid dat de brief van Puigdemont is aangekomen en kondigt de regering in één adem aan dat ze de procedure start om de autonomie van Catalonië op te schorten. 'Als gevolg gaat de Spaanse overheid door met het vooropgestelde plan om artikel 155 te activeren om de wettelijkheid en het zelfbestuur van Catalonië te herstellen.' 'Volgende zaterdag komt de ministerraad in buitengewone zitting bijeen om de maatregelen goed te keuren die aan de Senaat worden voorgelegd om het algemeen belang van de Spanjaarden, ook van de burgers van Catalonië, te beschermen en de grondwettelijke orde te herstellen in de regio', luidt het.De Spaanse grondwet laat de centrale regering toe de 'noodzakelijke maatregelen te nemen' om een autonome regio tot haar wettelijke verplichtingen te dwingen. Zo kan ze Puigdemont afzetten, de Catalaanse regering wandelen sturen of een nieuwe verkiezing van het Catalaanse parlement gelasten. Het zou de eerste keer worden sinds de inwerkingtreding van de grondwet in 1978 dat het artikel formeel wordt geactiveerd.Talrijke Spaanse media hadden woensdag geopperd dat de organisatie van vervroegde verkiezingen in Catalonië een uitweg uit de crisis zou kunnen bieden. Maar volgens het linkse Catalaanse parlementslid Joan Tarda ligt dit niet op tafel.