De Spaanse dictator ligt al 41 jaar begraven in een immens mausoleum in El Valle de los Caidos (De Vallei van de Gesneuvelden) op een vijftigtal kilometer van Madrid. De tekst werd in de Cortès goedgekeurd met 198 stemmen tegen één. De leden van de regerende Partido Popular (PP) onthielden zich; de PP is dan ook een directe erfgenaam van het franquisme.

Het voorstel om Franco uit de kist te laten komen, is gebaseerd op een wet die de nagedachtenis aan de slachtoffers van de Spaanse dictatuur (1939-1975) beter in stand moet houden. Die "wet van de historische herinnering" dateert van 2007. Het gigantische monument voor de "gesneuvelden" werd ontworpen door 'Caudillo' Franco zelf, om de "helden en martelaars van de kruistocht" te herdenken. Bedoeld werden de (falangistische) doden van de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939).

Van bloed gesproken: het memoriaal werd gebouwd door duizenden dwangarbeiders uit het verslagen, republikeinse kamp. In de jaren vijftig liet het regime-Franco willekeurig de resten van zowat 33.000 doden van de burgeroorlog, falangisten én republikeinen, naar de site overbrengen. Tot vandaag eisen nazaten van republikeinse slachtoffers dat hun gesneuvelden niet naast de resten van Franco rusten.

De tekst die het parlement werd voorgelegd, werd opgesteld door de socialisten van de PSOE en roept op om het mausoleum een "nieuwe zin" te geven, "niet meer een herinneringsplaats van het franquisme en het nationaal-katholicisme", maar een plaats voor verzoening.

De PP-regering van Rajoy is evenwel niet verplicht om op het voorstel van de Cortès in te gaan.

De Spaanse dictator ligt al 41 jaar begraven in een immens mausoleum in El Valle de los Caidos (De Vallei van de Gesneuvelden) op een vijftigtal kilometer van Madrid. De tekst werd in de Cortès goedgekeurd met 198 stemmen tegen één. De leden van de regerende Partido Popular (PP) onthielden zich; de PP is dan ook een directe erfgenaam van het franquisme. Het voorstel om Franco uit de kist te laten komen, is gebaseerd op een wet die de nagedachtenis aan de slachtoffers van de Spaanse dictatuur (1939-1975) beter in stand moet houden. Die "wet van de historische herinnering" dateert van 2007. Het gigantische monument voor de "gesneuvelden" werd ontworpen door 'Caudillo' Franco zelf, om de "helden en martelaars van de kruistocht" te herdenken. Bedoeld werden de (falangistische) doden van de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939). Van bloed gesproken: het memoriaal werd gebouwd door duizenden dwangarbeiders uit het verslagen, republikeinse kamp. In de jaren vijftig liet het regime-Franco willekeurig de resten van zowat 33.000 doden van de burgeroorlog, falangisten én republikeinen, naar de site overbrengen. Tot vandaag eisen nazaten van republikeinse slachtoffers dat hun gesneuvelden niet naast de resten van Franco rusten. De tekst die het parlement werd voorgelegd, werd opgesteld door de socialisten van de PSOE en roept op om het mausoleum een "nieuwe zin" te geven, "niet meer een herinneringsplaats van het franquisme en het nationaal-katholicisme", maar een plaats voor verzoening. De PP-regering van Rajoy is evenwel niet verplicht om op het voorstel van de Cortès in te gaan.