In september 2015, tijdens de asielcrisis, beloofden de lidstaten van de Europese Unie om de volgende twee jaar 160.000 asielzoekers die in Italië en Griekenland verbleven, te verdelen over Europa. De meeste landen, waaronder Spanje, hebben echter maar een fractie van hun beloftes waargemaakt.

'Meer dan zes maanden na het verstrijken van de deadline blijkt uit het rapport van de dienst voor asiel en vluchtelingen dat de engagementen uiteindelijk voor minder dan 13 procent nagekomen zijn', zegt het hof in zijn arrest. Spanje moet inspanningen blijven leveren voor de opvang van asielzoekers, klinkt het. De rechtbank legt evenwel geen boete op.

In september 2015, tijdens de asielcrisis, beloofden de lidstaten van de Europese Unie om de volgende twee jaar 160.000 asielzoekers die in Italië en Griekenland verbleven, te verdelen over Europa. De meeste landen, waaronder Spanje, hebben echter maar een fractie van hun beloftes waargemaakt.'Meer dan zes maanden na het verstrijken van de deadline blijkt uit het rapport van de dienst voor asiel en vluchtelingen dat de engagementen uiteindelijk voor minder dan 13 procent nagekomen zijn', zegt het hof in zijn arrest. Spanje moet inspanningen blijven leveren voor de opvang van asielzoekers, klinkt het. De rechtbank legt evenwel geen boete op.