'Eigenlijk is het uiterst ontmoedigend', zucht Francis Fukuyama wanneer het interview ten einde loopt. 'Al dertig jaar moet ik onophoudelijk uitleggen waar mijn essay eigenlijk over ging. Het is frustrerend om te horen hoeveel mensen Het einde van de geschiedenis verkeerd begrepen hebben en er kennelijk echt van overtuigd waren dat er nooit meer oorlog zou komen, of dat de hele wereld democratisch zou worden. En dus schrijf ik al 27 jaar boeken waarin ik die misverstanden probeer recht te zetten. ( pauzeert) Ik heb niet het idee dat mensen naar me luisteren.'
...