Enkele met uitsterven bedreigde kleine geelkuifkaketoe hebben een verschrikkelijk leed ondergaan toen smokkelaars de vogels in lege plastic flessen propten om hen zo de grens te kunnen oversmokkelen. De bedoeling was de kaketoes op de zwarte markt te verkopen. De vogels zijn uiteindelijk uit de flessen bevrijd en overhandigd aan dierenartsen.

Kaketoes zijn een ernstig bedreigde diersoort. Er zouden minder dan 7.000 exemplaren van de vogels overblijven in het wild. Ze broeden erg traag en leggen slechts 1 keer per jaar eieren.

In Indonesië is de handel in illegale vogels momenteel booming business. Elk jaar worden meer dan 10.000 papegaaien in het wild gevangen genomen en verkocht. 40 procent van de gesmokkelde dieren sterft tijdens het transport dat vaak in vreselijke omstandigheden verloopt. (TE)

Enkele met uitsterven bedreigde kleine geelkuifkaketoe hebben een verschrikkelijk leed ondergaan toen smokkelaars de vogels in lege plastic flessen propten om hen zo de grens te kunnen oversmokkelen. De bedoeling was de kaketoes op de zwarte markt te verkopen. De vogels zijn uiteindelijk uit de flessen bevrijd en overhandigd aan dierenartsen. Kaketoes zijn een ernstig bedreigde diersoort. Er zouden minder dan 7.000 exemplaren van de vogels overblijven in het wild. Ze broeden erg traag en leggen slechts 1 keer per jaar eieren. In Indonesië is de handel in illegale vogels momenteel booming business. Elk jaar worden meer dan 10.000 papegaaien in het wild gevangen genomen en verkocht. 40 procent van de gesmokkelde dieren sterft tijdens het transport dat vaak in vreselijke omstandigheden verloopt. (TE)