Mogen Amerikaanse vrouwen zelf beslissen of ze moeder worden? De christelijke fundamentalisten in de VS vinden van niet: alle leven, hoe pril ook, is des Heren en dus heilig. Op hun initiatief werden in Kentucky, Mississippi, Ohio, Georgia en nu ook Alabama 'hartslagwetten' goedgekeurd, en zestien andere staten staan op het punt om dat voorbeeld te volgen. Die wetten houden in dat een abortus alleen is toegelaten als de hartslag van de foetus nog niet wordt waargenomen. Concreet: voor de zesde week van de zwangerschap, op een moment dat veel vrouwen niet eens weten dat ze zwanger zijn. En in elk geval veel eerder dan de 24 weken die sinds de legendarische rechtszaak Roe vs Wade (1973) in de grondwet staan.
...