Schoonzoon Trump krijgt adviseursrol in Witte Huis – ondanks nepotismewet

Jared Kushner, schoonzoon van Trump © REUTERS
Rudi Rotthier
Rudi Rotthier Knack-correspondent in de Verenigde Staten

Jared Kushner, zakenman en schoonzoon van Donald Trump, krijgt een belangrijke adviseursrol in het Witte Huis. Trump zet door met de aanstelling ondanks juridische bezwaren.

Dat Jared Kushner, die vandaag dinsdag 36 wordt, een rol zou spelen werd al enige tijd gesuggereerd. Het werd nog duidelijker toen Kushner en echtgenote Ivanka Trump vorige week een huis kochten in Washington, voor een prijs die op 5,5 miljoen dollar werd geraamd.

Maar nu is het officieel bevestigd, eerst door het overgangsteam van Trump, dan door de advocate van Kushner, en uiteindelijk door Trump zelf.

“Hij was een enorme aanwinst en een betrouwbare adviseur gedurende de hele campagne en de overgangsperiode en ik ben er trots op dat hij een sleutelrol zal spelen in mijn regering”, aldus de president-elect in een verklaring. “Hij is erg succesvol geweest in zowel zaken als politiek. Hij zal van een onschatbare waarde zijn binnen mijn team om mijn ambitieus programma te lanceren en uit te voeren”.

Volgens Amerikaanse media is Donald Trump tuk op een rol voor zijn schoonzoon omdat hij “nooit moet twijfelen” aan diens steun. Ook in zijn eigen bedrijven heeft Trump altijd naaste familie betrokken. Blijkbaar was Kushner zelf ook enthousiast om de politieke rol op te nemen.

Kushner zal als adviseur onder meer betrokken zijn bij handel (en vrijhandelsakkoorden) en bij relaties in het Midden-Oosten en met Israël (Kushner is een orthodoxe jood).

Een adviseur heeft geen goedkeuring van de Senaat nodig, in tegenstelling tot ministers, maar hij kan wel op ethische gronden tegengehouden worden.

Bobby Kennedy

Dat Kushner, en eventueel ook Ivanka zelf, adviseursposities zouden innemen, druist volgens velen in tegen de nepotismewet uit 1967. Die wet werd van kracht nadat Bobby Kennedy zonder grote ervaring op vlak van justitie tot minister van Justitie van zijn oudere broer en president John Kennedy werd aangesteld. Bij enkele beslissingen kon men zich afvragen of Bobby niet eerder het welzijn van zijn broer dan dat van het land in gedachten had. De wet uit 1967 wilde duidelijk maken dat persoonlijke banden ondergeschikt moeten zijn aan het landsbelang, en voorzag dezelfde beperkingen voor aangetrouwde familie. De president mag sindsdien geen familieleden aanduiden voor een agentschap of een dienst, waarover hij (of zij) zeggenschap heeft. Aangezien met een adviseurschap technisch gesproken geen agentschap of dienst betrokken is, en het Witte Huis niet als een agentschap wordt beschouwd, is dit een twijfelgeval.

Onbetaald

Kushner speelde al een belangrijke rol in de verkiezingscampagne van zijn schoonvader, eerst vooral inzake informatiewerving en -verwerking maar naderhand veel breder. Hij stond minstens op het niveau van campagneleiders Stephen Bannon en Kellyanne Conway, maar volgens sommigen was hij zelfs invloedrijker – precies omdat hij het volle vertrouwen had van de kandidaat.

Kushner, die zoals Trump een vastgoedimperium beheert, en daarnaast het blad New York Observer in eigendom heeft, zal volgens zijn advocate Jamie S. Gorelick ontslag nemen uit zijn bedrijf, zich “ontdoen van een substantieel deel” van zijn eigendommen en zich niet laten betalen voor zijn adviseurswerk. Zijn deel van het familiebedrijf zal hij, nog altijd volgens zijn advocate, verkopen aan zijn broer of onderbrengen bij een trust onder leiding van zijn moeder. Zijn vader, die een gevangenisstraf achter de rug heeft (hij probeerde zijn zus en schoonbroer ervan te weerhouden tegen hem te getuigen door een prostituee op zijn schoonbroer af te sturen en de ontmoeting te filmen), mag hierbij geen officiële rol krijgen.

‘Troebel’

Het bedrijf van de Kushners is in verregaande onderhandelingen voor een Chinees contract – waarbij volgens The New York Times een firma betrokken is met “enge banden” met de Chinese regering. Dat bericht van de Times deed vragen ontstaan over belangenvermenging.

Gorelick, zijn advocate, zegt dat er zeker argumenten tegen zijn aanstelling kunnen gemaakt worden, maar dat de argumenten voor hem “beter zijn”. Ze noemt het feit dat hij geen dienst zal leiden, en dat hij zich niet zal laten betalen, elementen die maken dat de wet niet op hem van toepassing is.

En ook Norman L. Eisen, een advocaat die onder Obama over normen moest waken, zegt dat de aanstelling van Kushner onder de anti-nepotismewetgeving mogelijk is, maar dat de zaak wat hem betreft toch “troebel” is.

De vorige grote controverse onder de nepotismewet betrof Hillary Clinton, die in de vroege jaren 90 door haar echtgenoot en president Bill werd ingeschakeld om een hervorming van de gezondheidszorg door te voeren. Dat werd toen aangevochten door de Republikeinen als in strijd met de wet van 1967, maar er kwam nooit een beslissende uitspraak.

Partner Content