Tot hiertoe moesten vrouwen in Saoedi-Arabië de toestemming krijgen van een van hun 'voogden' - een echtgenoot, vader of ander mannelijk familielid - om te trouwen, hun paspoort te vernieuwen of het land te verlaten.

Mensenrechtenorganisaties hekelen al tientallen jaren dit systeem dat vrouwen gelijkstelt met minderjarigen. Onder kroonprins bin Salman hebben vrouwen de afgelopen jaren al wel meer rechten gekregen in het oerconservatieve Saoedi-Arabië. Zo werd in juni 2018 het verbod voor vrouwen om met de auto te rijden opgeheven, en verschillende beperkingen rond het sociale leven van vrouwen en hun omgang met mannen werden versoepeld.

Hoewel de verschillende maatregelen het leven van Saoedische vrouwen aanzienlijk kunnen veranderen, zijn de hervormingen in de ogen van critici niet voldoende. Ze wijzen erop dat het in voege zijnde systeem van voogdijschap, waarbij mannen zo goed als alle macht behouden over hun vrouwelijke familieleden, nog lang niet op het punt staat om te verdwijnen.

Tot hiertoe moesten vrouwen in Saoedi-Arabië de toestemming krijgen van een van hun 'voogden' - een echtgenoot, vader of ander mannelijk familielid - om te trouwen, hun paspoort te vernieuwen of het land te verlaten. Mensenrechtenorganisaties hekelen al tientallen jaren dit systeem dat vrouwen gelijkstelt met minderjarigen. Onder kroonprins bin Salman hebben vrouwen de afgelopen jaren al wel meer rechten gekregen in het oerconservatieve Saoedi-Arabië. Zo werd in juni 2018 het verbod voor vrouwen om met de auto te rijden opgeheven, en verschillende beperkingen rond het sociale leven van vrouwen en hun omgang met mannen werden versoepeld. Hoewel de verschillende maatregelen het leven van Saoedische vrouwen aanzienlijk kunnen veranderen, zijn de hervormingen in de ogen van critici niet voldoende. Ze wijzen erop dat het in voege zijnde systeem van voogdijschap, waarbij mannen zo goed als alle macht behouden over hun vrouwelijke familieleden, nog lang niet op het punt staat om te verdwijnen.