De Europese verkiezingen in mei volgend jaar dreigen een onuitgegeven parlement op te leveren. Door de Brexit verliest de conservatieve fractie ECR de sterkste pijler in haar rangen. Daarnaast houden de twee grootste fracties, christendemocraten (EVP) en sociaaldemocraten (S&D) rekening met stevig verlies. Volgens de meest recente peilingen zullen beiden respectievelijk 28 en 43 zetels verliezen.
...