"Als er eisen worden gesteld, kan dat alleen via nieuwe contractuele voorwaarden," zei de minister in een interview met de nieuwszender Rossiya 24 over de mogelijkheid om meer gas te leveren aan Europa. De afgelopen dagen blazen de Russische autoriteiten warm en koud op de Europese gasmarkt.

Hoewel Gazprom momenteel zijn langetermijncontracten met Europa nakomt, verzette het Russische gasbedrijf zich aanvankelijk tegen Europese eisen om de gasleveringen via de spotmarkt op te voeren.

Na weken van escalerende prijzen liet Russisch president Vladimir Poetin begin oktober doorschemeren dat hij zou "overwegen" de hoeveelheid gas die aan Europa wordt geleverd te verhogen, om de prijzen te helpen stabiliseren. Moskou levert meer dan een derde van het Europese gas.

Volgens Poetin heeft Europa niet genoeg langetermijncontracten met Rusland gesloten en is het dus aangewezen op de spotmarkt, waar de prijzen fors blijven stijgen.

Critici beschuldigen Rusland ervan van de situatie gebruik te maken om meer langetermijncontracten af te dwingen nu de Europese Unie nieuwe gasleveranciers zoekt. Moskou zou ook de nieuwe pijpleiding Nord Stream 2 snel operationeel willen krijgen.

Europese Commissie bekijkt gezamenlijke aankoop gasvoorraden

De Europese Commissie heeft een aantal kortetermijnmaatregelen opgelijst die de lidstaten meteen kunnen nemen om de torenhoge energiefactuur voor gezinnen en bedrijven te verlichten. Op middellange termijn wil de Commissie ook meer structurele maatregelen bekijken die Europa kunnen beschermen tegen prijsschokken, zoals de gezamenlijke aankoop van gasvoorraden.

"De wereldwijd stijgende energieprijzen zijn een ernstige bekommernis voor de EU. Nu we uit de pandemie raken en ons economisch herstel inzetten, is het belangrijk dat we kwetsbare consumenten helpen en de Europese bedrijven steunen", verklaarde eurocommissaris voor Energie Kadri Simson woensdag bij de presentatie van een mededeling.

Volgens de Commissie zijn de lidstaten het best geplaatst om snel maatregelen te nemen om hun burgers en bedrijven door de winter te helpen. Ze kunnen bijvoorbeeld vouchers of andere inkomenssteun verlenen aan energiearme consumenten, tijdelijke taksverlagingen toepassen of vermijden dat consumenten van het netwerk worden afgesloten. Het komt er vooral op aan dat de steun doelgericht is, focust op kwetsbare consumenten en kmo's en snel ingetrokken kan worden wanneer de situatie stabiliseert. Zo'n 20 van de 27 lidstaten heeft al maatregelen genomen, of bereidt maatregelen voor.

In België bijvoorbeeld raakte de federale regering begin deze week eens over de verlenging van het sociaal tarief. Bovendien komt er voor de 1 miljoen gezinnen die onder het sociaal tarief vallen een bijkomende korting van 80 tot 100 euro. Vanaf volgend jaar komt er een hervorming van de energiefactuur waardoor de federale heffingen worden omgezet in accijnzen, wat breder voor een prijsdaling moet zorgen.

De Commissie verwacht dat de prijzen komend voorjaar zullen stabiliseren, maar wel hoger zullen blijven dan de voorbije jaren. Daarom wil ze ook kijken naar meer structurele maatregelen op middellange termijn. Zo wil de Commissie, naar analogie met het vaccinbeleid, nagaan of de gezamenlijke aankoop van gasvoorraden voordelig kan zijn en gaat ze ook het functioneren van de Europese elektriciteitsmarkt opnieuw onder de loep nemen.

De Commissie beklemtoont ook opnieuw dat de transitie naar een koolstofneutrale economie de weg voorwaarts is. De stijging van de energiefactuur wordt immers grotendeels aangedreven door de exploderende gasprijzen. Dat heeft een veel grotere impact op de stroomprijs dan de stijging van de CO2-uitstootrechten, aldus de Commissie.

"Als er eisen worden gesteld, kan dat alleen via nieuwe contractuele voorwaarden," zei de minister in een interview met de nieuwszender Rossiya 24 over de mogelijkheid om meer gas te leveren aan Europa. De afgelopen dagen blazen de Russische autoriteiten warm en koud op de Europese gasmarkt. Hoewel Gazprom momenteel zijn langetermijncontracten met Europa nakomt, verzette het Russische gasbedrijf zich aanvankelijk tegen Europese eisen om de gasleveringen via de spotmarkt op te voeren. Na weken van escalerende prijzen liet Russisch president Vladimir Poetin begin oktober doorschemeren dat hij zou "overwegen" de hoeveelheid gas die aan Europa wordt geleverd te verhogen, om de prijzen te helpen stabiliseren. Moskou levert meer dan een derde van het Europese gas. Volgens Poetin heeft Europa niet genoeg langetermijncontracten met Rusland gesloten en is het dus aangewezen op de spotmarkt, waar de prijzen fors blijven stijgen. Critici beschuldigen Rusland ervan van de situatie gebruik te maken om meer langetermijncontracten af te dwingen nu de Europese Unie nieuwe gasleveranciers zoekt. Moskou zou ook de nieuwe pijpleiding Nord Stream 2 snel operationeel willen krijgen. De Europese Commissie heeft een aantal kortetermijnmaatregelen opgelijst die de lidstaten meteen kunnen nemen om de torenhoge energiefactuur voor gezinnen en bedrijven te verlichten. Op middellange termijn wil de Commissie ook meer structurele maatregelen bekijken die Europa kunnen beschermen tegen prijsschokken, zoals de gezamenlijke aankoop van gasvoorraden."De wereldwijd stijgende energieprijzen zijn een ernstige bekommernis voor de EU. Nu we uit de pandemie raken en ons economisch herstel inzetten, is het belangrijk dat we kwetsbare consumenten helpen en de Europese bedrijven steunen", verklaarde eurocommissaris voor Energie Kadri Simson woensdag bij de presentatie van een mededeling. Volgens de Commissie zijn de lidstaten het best geplaatst om snel maatregelen te nemen om hun burgers en bedrijven door de winter te helpen. Ze kunnen bijvoorbeeld vouchers of andere inkomenssteun verlenen aan energiearme consumenten, tijdelijke taksverlagingen toepassen of vermijden dat consumenten van het netwerk worden afgesloten. Het komt er vooral op aan dat de steun doelgericht is, focust op kwetsbare consumenten en kmo's en snel ingetrokken kan worden wanneer de situatie stabiliseert. Zo'n 20 van de 27 lidstaten heeft al maatregelen genomen, of bereidt maatregelen voor. In België bijvoorbeeld raakte de federale regering begin deze week eens over de verlenging van het sociaal tarief. Bovendien komt er voor de 1 miljoen gezinnen die onder het sociaal tarief vallen een bijkomende korting van 80 tot 100 euro. Vanaf volgend jaar komt er een hervorming van de energiefactuur waardoor de federale heffingen worden omgezet in accijnzen, wat breder voor een prijsdaling moet zorgen. De Commissie verwacht dat de prijzen komend voorjaar zullen stabiliseren, maar wel hoger zullen blijven dan de voorbije jaren. Daarom wil ze ook kijken naar meer structurele maatregelen op middellange termijn. Zo wil de Commissie, naar analogie met het vaccinbeleid, nagaan of de gezamenlijke aankoop van gasvoorraden voordelig kan zijn en gaat ze ook het functioneren van de Europese elektriciteitsmarkt opnieuw onder de loep nemen. De Commissie beklemtoont ook opnieuw dat de transitie naar een koolstofneutrale economie de weg voorwaarts is. De stijging van de energiefactuur wordt immers grotendeels aangedreven door de exploderende gasprijzen. Dat heeft een veel grotere impact op de stroomprijs dan de stijging van de CO2-uitstootrechten, aldus de Commissie.