Onder de meer dan 200 dodelijke slachtoffers zijn ook burgers en er werden al honderden huizen, ziekenhuizen, scholen en ook andere infrastructuren zoals wegen en elektriciteits-, gas- en communicatienetwerken vernietigd of zwaar beschadigd.

Gezinnen verschuilen zich ondergronds in onverwarmde kelders of slaan noodgedwongen op de vlucht. Dit terwijl de winter voor de deur staat en er een wereldwijde pandemie heerst. 'Op basis van de informatie die ons vandaag bereikt, maken we ons ernstig zorgen over de humanitaire impact van deze nieuwe escalatie', zegt Laura De Grève, expert internationaal humanitair recht (IHR) bij Rode Kruis-Vlaanderen.

Het Rode Kruis veroordeelt de willekeurige schietpartijen en aanvallen met zware en explosieve wapens. De organisatie roept de partijen bij het gewapend conflict dan ook uitdrukkelijk op om de basisprincipes van het internationaal humanitair recht te respecteren. De regels hebben als doel de humanitaire gevolgen van een conflict zoveel mogelijk te beperken en bepalen eigenlijk de spelregels van oorlog voeren.

Volgens het IHR moet er onder meer onderscheid gemaakt worden tussen militaire doelwitten enerzijds en burgers en burgerobjecten (zoals huizen en scholen) anderzijds. Aanvallen mogen alleen gericht worden tot militaire doelwitten. Verder is er een verbod om effectief tot de aanval over te gaan indien het verwachte risico voor burgerslachtoffers buiten verhouding staat tot het verwachte militaire voordeel dat de aanval zal opleveren.

Daarnaast moeten de strijdende partijen steeds alle mogelijke voorzorgen nemen om burgers en civiele infrastructuren te sparen. Het Internationale Rode Kruiscomité is al sinds 1992 actief in de regio en werkt samen met de lokale nationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen in Armenië en Azerbeidzjan. Op dit moment voorziet de organisatie de hoogst nodige medische hulpmiddelen voor ziekenhuizen en bezorgt het lijkzakken aan het forensisch bureau in Nagorno-Karabach. Omdat het gebied bijzonder moeilijk toegankelijk is, staat het Rode Kruis op dit moment ook telefonisch in contact met mensen die zich bij de frontlinie bevinden.

Onder de meer dan 200 dodelijke slachtoffers zijn ook burgers en er werden al honderden huizen, ziekenhuizen, scholen en ook andere infrastructuren zoals wegen en elektriciteits-, gas- en communicatienetwerken vernietigd of zwaar beschadigd. Gezinnen verschuilen zich ondergronds in onverwarmde kelders of slaan noodgedwongen op de vlucht. Dit terwijl de winter voor de deur staat en er een wereldwijde pandemie heerst. 'Op basis van de informatie die ons vandaag bereikt, maken we ons ernstig zorgen over de humanitaire impact van deze nieuwe escalatie', zegt Laura De Grève, expert internationaal humanitair recht (IHR) bij Rode Kruis-Vlaanderen. Het Rode Kruis veroordeelt de willekeurige schietpartijen en aanvallen met zware en explosieve wapens. De organisatie roept de partijen bij het gewapend conflict dan ook uitdrukkelijk op om de basisprincipes van het internationaal humanitair recht te respecteren. De regels hebben als doel de humanitaire gevolgen van een conflict zoveel mogelijk te beperken en bepalen eigenlijk de spelregels van oorlog voeren. Volgens het IHR moet er onder meer onderscheid gemaakt worden tussen militaire doelwitten enerzijds en burgers en burgerobjecten (zoals huizen en scholen) anderzijds. Aanvallen mogen alleen gericht worden tot militaire doelwitten. Verder is er een verbod om effectief tot de aanval over te gaan indien het verwachte risico voor burgerslachtoffers buiten verhouding staat tot het verwachte militaire voordeel dat de aanval zal opleveren. Daarnaast moeten de strijdende partijen steeds alle mogelijke voorzorgen nemen om burgers en civiele infrastructuren te sparen. Het Internationale Rode Kruiscomité is al sinds 1992 actief in de regio en werkt samen met de lokale nationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen in Armenië en Azerbeidzjan. Op dit moment voorziet de organisatie de hoogst nodige medische hulpmiddelen voor ziekenhuizen en bezorgt het lijkzakken aan het forensisch bureau in Nagorno-Karabach. Omdat het gebied bijzonder moeilijk toegankelijk is, staat het Rode Kruis op dit moment ook telefonisch in contact met mensen die zich bij de frontlinie bevinden.