President Trump weigert nog altijd zijn belastingaangiften openbaar te maken. Tijdens de campagne werd bekend dat hij in 1995 een verlies van bijna een miljard dollar maakte en daarom bijna twintig jaar geen federale belastingen afdroeg. Recent maakte journaliste Rachel Maddow meer bekend over Trumps belastingaangifte in 2005, op basis van gelekte documenten.
...

President Trump weigert nog altijd zijn belastingaangiften openbaar te maken. Tijdens de campagne werd bekend dat hij in 1995 een verlies van bijna een miljard dollar maakte en daarom bijna twintig jaar geen federale belastingen afdroeg. Recent maakte journaliste Rachel Maddow meer bekend over Trumps belastingaangifte in 2005, op basis van gelekte documenten.En dat is alles wat het publiek nu weet over Trumps financiele situatie. Maar weinig mensen beseffen zich dat het Congres, de Senaat en het Huis van Afgevaardigden, de mogelijkheid hebben zelfstandig onderzoek te doen naar de belastingsituatie van hun president. Met een wet die in 1924 is ingevoerd na het Teapot Dome-schandaal(tot Watergate was dat het grootste politieke schandaal in de Amerikaanse geschiedenis)."Het is eigenlijk vrij simpel", zegt George Yin, hoogleraar belastingrecht en voormalig voorzitter van de gedeelde commissie voor belastingzaken in het Congres. "De commissies voor belastingzaken in de Senaat en het Huis hebben het recht de belastinginformatie van elke Amerikaan op te vragen en de minister van financien kan dat niet weigeren. De commissies hebben daar geen enkel voorbehoud bij. Bovendien mogen ze die informatie, als ze dat gepast vinden, openbaar maken." Is die wet wel eens gebruikt?YIN: Ja, maar niet vaak. Het meest prominente voorbeeld was in '73 of '74, toen Nixon aan de macht was. Er waren twijfels over of hij niet teveel van zijn inkomsten had afgetrokken. De Joint Committee on Taxes (de gedeelde commissie voor belastingzaken van de Senaat en het Huis) vroeg toen zijn belastinginformatie op en stelde een rapport op. Het bleek dat Nixon nog een extra 500.000 dollar moest betalen. De commissie van dermate groot publiek belang dat ze besloot de informatie openbaar te maken.Het lijkt best rechtdoorzee. Waarom wordt hier niet meer over gepraat?YIN: In kleine kringen wordt het zeker besproken. Maar belastingen en belastingwetgeving zijn ingewikkeld. Ik begrijp wel dat het geen onderwerp van groot publiek debat is. Toch zijn er wel Congresleden die deze wet proberen in te zetten.Welke Congresleden?YIN: Afgevaardigde Bill Pascrell uit New Jersey (Democraat) zit in de Huiscommissie voor belastingzaken en probeert al twee maanden zijn voorzitter zover te krijgen een formeel verzoek in te dienen voor Trumps belastinginformatie. Alleen dan kan de minister van financien het geven. Maar vooralsnog zonder succes. De Democraten proberen in het Huis ook echt de commissie over een verzoek te laten stemmen, om zo op papier te krijgen dat de Republikeinen actief de mogelijkheid meer inzage te krijgen in de belastingen van president Trump blokkeren.De voorzitter van de Ways & Means Committee (de belangrijkste belastingcommissie van het Huis), Kevin Brady, zei: "Als het Congres z'n macht gebruikt om rond te snuffelen in de belastingaangiften van de president, wat houdt ons dan tegen dat te doen bij de gemiddelde Amerikaan?"YIN: Daar moest ik echt hardop om lachen. Om de interesse van de Commissie in de belastingaangiften van de president gelijk te stellen aan die van jou of mij, is echt absurd. Jij en ik zijn niet de president van de Verenigde Staten, hij is de belangrijkste publieke figuur. Jij en ik hebben geen enorm zakenimperium met buitenlandse banden die mogelijk belangenverstrengeling opleveren. Om dat gelijk te stellen... dat is volkomen belachelijk. Ik hoop dat het publiek dat ook zo ziet.Acht u het waarschijnlijk dat als er meer informatie naar buiten komt over Trumps banden met Rusland, ofwel tijdens de campagne ofwel vanwege zijn bedrijf, dat de commissies alsnog overstag gaan?YIN: Dat is zeker mogelijk. We zien nu al heel veel rook, maar weten niet of er vuur is. Als het nog heter wordt, of we zelfs wat vuur gaan zien, dan kunnen we mogelijk niet anders dan het tot op de bodem uitzoeken. En dit is daar een goede onderzoeksmethode voor.Zou een van de Congrescommissies de informatie ook kunnen doorspelen aan de FBI of een van commissies die onderzoek doet naar de Russische inmenging in de campagne?YIN: Dat zou kunnen. Maar ik denk dat alle organen die nu onderzoek doen, de FBI zeker, die informatie zelf ook wel kunnen inzien. Wat zij misschien niet kunnen, en wat de belastingcommissies van het Congres wel kunnen, is zelfstandig die belastinginformatie openbaar maken. Deze wet uit 1924 is niet de enige, maar verreweg de beste manier om inzicht te krijgen in Trumps belastingen.U schreef vandaag dat de huidige situatie veel gelijkenissen vertoont met het Teapot Dome-schandaal in 1924 en het onderzoek naar de toenmalige minister van financien. Hoe is dat afgelopen?YIN: Het bleek dat Mellon (de toenmalige financienminister, red.) niet schuldig was aan het voortrekken van bepaalde bedrijven. Er was veel rook, maar geen vuur. Maar het was serieus genoeg dat het Congres besloot dat ze genoeg macht moest hebben om bestuurders van de Verenigde Staten hierop te kunnen controleren.