Republikeinen willen snel impeachment-proces, advocaten van Trump noemen procedure ‘schertsvertoning’

© Reuters

Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Amerikaanse Senaat, heeft zijn plannen voor het impeachment-proces tegen president Donald Trump openbaargemaakt. De Republikeinen pleiten voor een snel proces, dat mogelijk al eind volgende week kan worden afgerond.

In een document van vier pagina’s schrijft McConnell dat hij beide partijen 24 uur de tijd wil geven om hun argumenten voor en tegen impeachment te presenteren. Zij mogen hun presentaties elk verspreiden over twee dagen. Daarna krijgen senatoren maximaal zestien uur de tijd om vragen te stellen aan de vertegenwoordigers van het Huis van Afgevaardigden, die vóór impeachment zullen pleiten, en de advocaten van president Trump.

Pas daarna zal vier uur lang worden gedebatteerd over het eventueel oproepen van getuigen. Als daartegen wordt gestemd, kan het impeachment-proces op zijn vroegst al eind volgende week worden afgerond met de uiteindelijke stemming over afzetting van Trump. Daarvoor is een tweederdemeerderheid van de Senaat nodig.

De meeste Republikeinen willen geen getuigen laten spreken, terwijl de Democraten vinden dat getuigen als John Bolton, gewezen nationaal veiligheidsadviseur van Trump, nog belangrijke informatie kunnen onthullen. Bolton verscheen niet voor het impeachment-onderzoek van het Huis van Afgevaardigden, maar zegt bereid te zijn om te getuigen voor de Senaat. Enkele Republikeinse senatoren hebben gezegd mogelijk open te staan voor het oproepen van getuigen, dus een eventuele stemming daarover lijkt hoe dan ook spannend te worden.

Met name een eventuele getuigenis van Bolton lijkt Republikeinen angst in te boezemen. Volgens de Washington Post worden daarom intern al verschillende scenario’s besproken om de angel uit zo’n getuigenis te halen. Eén daarvan is om Bolton achter gesloten deuren te laten getuigen, in verband met de ‘nationale veiligheid’. De bronnen van de Washington Post noemen dat een laatste redmiddel, dat ze alleen zouden inzetten na een juridische strijd tegen Bolton.

McConnell wil het inhoudelijke deel van het impeachment-proces woensdag laten beginnen. Dinsdag komt de Senaat al bijeen voor enkele procedurele stappen.

De strakke planning van McConnell lijkt in ieder geval te garanderen dat het impeachment-proces op zittingsdagen tot diep in de nacht kan voortduren. De zittingen worden namelijk om 13.00 uur (Amerikaanse tijd) geopend. Daarna zullen de hoorzittingen dus maximaal twaalf uur duren, plus pauzes. Volgens Democratisch senaatsleider Chuck Schumer leiden de plannen van McConnell ertoe dat ‘belangrijke feiten midden in de nacht zullen worden gepresenteerd, puur omdat hij niet wil dat het Amerikaanse volk ze hoort’. Schumer zegt amendementen te zullen inbrengen om de regels van het impeachment-proces te wijzigen, maar daarvoor zal hij steun van enkele Republikeinen moeten vinden.

In een verklaring reageert Schumer ook woedend op een voorstel van McConnell om het bewijs dat is verzameld door het Huis van Afgevaardigden niet automatisch als bewijs in het Senaatsproces toe te laten. Dat gebeurde tijdens het impeachment-proces tegen president Bill Clinton nog wel. ‘Een proces zonder bewijs – geen bestaande verslagen, geen getuigen, geen documenten – is helemaal geen proces’, aldus Schumer. ‘Het is een doofpot, en zo zal het Amerikaanse volk het ook zien.’

Advocaten Trump: impeachment-proces is ‘schertsvertoning’

In een lijvig document hebben de advocaten van de Amerikaanse president Donald Trump in een antwoord op zijn ‘impeachment’ gezegd dat het normaal dinsdag de facto in de Senaat te beginnen proces een ‘schertsvertoning is’. Ze eisen ‘onmiddellijke vrijspraak’.

De raadslieden zeggen in een maandag aan de Senaat verstuurd memorandum van 110 bladzijden dat het impeachmentproces een ‘gevaarlijke ontaarding van de Grondwet’ is. De twee artikelen – machtsmisbruik en obstructie van het Congres – vermelden geen enkele schending van de wet en vormen geen grondslag voor een ontzetting uit het hoogste ambt. Iets als ‘machtsmisbruik’ bestempelen ‘volstaat niet’.

De Senaat moet de akte van beschuldiging (‘impeachment’) verwerpen en de president meteen vrijspreken, zeggen de advocaten van de miljardair. Aan het hoofd van het advocatenteam staan Witte Huis-advocaat Pat Cipollone en Jay Sekulow van buiten het Witte Huis. Donderdag begon in de Amerikaanse Senaat formeel het afzettingsproces tegen Trump met het voorlezen van de twee artikels, de beëdiging van opperrechter John Roberts om het proces te leiden en de beëdiging van de senatoren als onpartijdige juryleden.

Alles draait erom dat het Republikeinse staatshoofd volgens de Democraten zijn functie zou hebben misbruikt om zijn Oekraïense collega Volodymyr Zelensky onder druk te zetten om een onderzoek in te stellen naar een electorale tegenstrever, Joe Biden. Bovendien heeft Trump het Congres tegengewerkt in het impeachmentonderzoek, aldus de tweede aanklacht.

Partner Content