Rand Paul, een Republikeinse van libertaire strekking die goed ligt bij de Tea Party, sleept VS-president Obama en enkele nationale veiligheidsfunctionarissen voor de rechter in een zogenaamde 'class action'-zaak. Dat is een rechtsprocedure waarbij een groep mensen claimen dat hen collectief schade is berokkend.

De klacht werd mee ondertekend door FreedomWorks, een ultrarechtse organsiatie die de Tea Party steunt met geld en organisatorische knowhow en vaak dollars laatr rollen in campagnes tegen Democraten of Republikeine die niet conservatief genoeg zijn. Achter FreedomWorks zitten de schatrijke magnaten Charles en David Koch.

Ongrondwettelijk

Paul, die gezien wordt als een mogelijk presidentskandidaat in 2016, zegt de zaak te starten "namens iedereen in Amerika die een telefoon heeft". Hij vindt dat de monitoring van telefoonverkeer door de NSA in strijd is met het vierde amendement van de Amerikaanse Grondwet. Dat beschermt burgers tegen "onredelijke zoekingen en inbeslagnames".

Op een persconferentie verklaarde Paul dat zijn land "een open discussie moet hebben" over de kwestie en hij hoopt dat de zaak bij het hoogste gerechtshof, het Supreme Court, zal belanden. Paul en FreedomWorkswillen het programma dat telefoniegegevens verzamelt onmiddellijk laten opschorten, gevolgd door een bevel van de rechtbank om alle gegevens van de laatste vijf jaar te wissen.

Geen bewijs

"Al te lang zijn Amerikanen bereid hun burgerlijke vrijheden opzij te schuiven in naam van de nationale veiligheid", stelt FreedomWorks. "Ondanks herhaaldelijke verzoeken is de NSA nog niet in staat geweest enig bewijs te leveren dat de telefoongegevens nuttig geweest zijn om terroristische aanslagen te detecteren of voorkomen."

Rand Paul, een Republikeinse van libertaire strekking die goed ligt bij de Tea Party, sleept VS-president Obama en enkele nationale veiligheidsfunctionarissen voor de rechter in een zogenaamde 'class action'-zaak. Dat is een rechtsprocedure waarbij een groep mensen claimen dat hen collectief schade is berokkend.De klacht werd mee ondertekend door FreedomWorks, een ultrarechtse organsiatie die de Tea Party steunt met geld en organisatorische knowhow en vaak dollars laatr rollen in campagnes tegen Democraten of Republikeine die niet conservatief genoeg zijn. Achter FreedomWorks zitten de schatrijke magnaten Charles en David Koch. Paul, die gezien wordt als een mogelijk presidentskandidaat in 2016, zegt de zaak te starten "namens iedereen in Amerika die een telefoon heeft". Hij vindt dat de monitoring van telefoonverkeer door de NSA in strijd is met het vierde amendement van de Amerikaanse Grondwet. Dat beschermt burgers tegen "onredelijke zoekingen en inbeslagnames".Op een persconferentie verklaarde Paul dat zijn land "een open discussie moet hebben" over de kwestie en hij hoopt dat de zaak bij het hoogste gerechtshof, het Supreme Court, zal belanden. Paul en FreedomWorkswillen het programma dat telefoniegegevens verzamelt onmiddellijk laten opschorten, gevolgd door een bevel van de rechtbank om alle gegevens van de laatste vijf jaar te wissen. "Al te lang zijn Amerikanen bereid hun burgerlijke vrijheden opzij te schuiven in naam van de nationale veiligheid", stelt FreedomWorks. "Ondanks herhaaldelijke verzoeken is de NSA nog niet in staat geweest enig bewijs te leveren dat de telefoongegevens nuttig geweest zijn om terroristische aanslagen te detecteren of voorkomen."