Tot de repatriëring was op 3 maart door de regering beslist.

Tot de repatriëring was op 3 maart door de regering beslist.